Gautama Buddha újévi üzenete:

A hajó kormánylapátjának kritikus mértékben való elfordítása 2020.01.01.

A Felemelkedett Gautama Buddha Mester üzenete Kim Michaels-en keresztül, 2020.01.01.

A Felemelkedett Gautama Buddha Mester vagyok.  Mindig nagy öröm számomra az újévi üzenet átadása.  A 2019-es évvel szeretném kezdeni, amely éppen most ért véget.  A felemelkedett mesterek perspektívájából nézve az elmúlt esztendő kiemelkedő eseménye az év során megtartott öt konferencia volt, amelyeken olyan sok szeretetteljes és nyíltszívű résztvevő mondott invokációkat, fohászokat, nyilvánította ki a szeretetét, és tette lehetővé számunkra, hogy a csakráikat adóállomásként használva sugározzuk az üzeneteinket a kollektív tudatba.

Fontos váltást jelentett a bolygó számára az, hogy ezeken a konferenciákon néhány igen lényeges témát vettünk górcső alá. Elsősorban természetesen az önkényuralom, a fanatizmus és az elitizmus témakörére fókuszáltunk, mivel ezek nagy jelentőségűek az új ciklus kezdetén, amely ebben az évben, 2020-ban veszi kezdetét, és amely a következő évtizedig tart.  Fontos, hogy az emberiség kezdje felismerni, és kezdjen a tudatára ébredni az elhangzott elképzelések némelyikének az önkényuralom, a fanatizmus és az elitizmus témakörén belül.

Valójában az előttünk álló évtized azzal a kérdéssel szembesít, hogy az emberiség többsége hozzákezd-e ahhoz, hogy megszabadítsa magát attól a kisszámú hatalmi elittől, amelyet elsősorban bukott lények alkotnak.  Ez nem jelenti azt, hogy az elkövetkező évtizedben az emberek többsége felismeri majd a bukott lények létezését.  De az is megtörténik majd, ha minden a legmagasabb potenciál szerint alakul; akkor bizonyosan kezdik majd felismerni az elit történelemre gyakorolt hatását.  Látni fogják, hogy minden társadalomban létezett egy kisszámú elit, amely uralkodott a lakosságon, és amelyhez a lakosság maga is hozzájárult.

A gazdasági váltás

Ahogy egyre több ember ismeri fel mindezt, a legfejlettebb modern demokráciákban kezdetét veszi majd egy sor változás, amelyek eredményeként az emberek tiltakozni kezdenek az elit uralma ellen.  Ez a gazdagabb demokratikus országok gazdaságában indul majd el, ahol az emberek olyan gazdaságot követelnek maguknak, amely az ő érdekeiket figyelembe véve működik, a jelenlegi helyett, amely egy kisszámú elit érdekeit szolgálja.

Ez jelentős kihívásokat jelent majd számos olyan a történelem folyamán megjelent gazdasági elmélet számára, amelyek még napjainkban is jelen vannak.  A változások azt kívánják meg, hogy az emberek ébredjenek rá, hogy ezeket az elméleteket az elit határozta meg, annak érdekében, hogy a befolyását elrejtve fenntartsa az uralmát a lakosság felett.  Arra van tehát szükség, hogy a lakosság egyre inkább felismerje ennek az elitnek a rejtett befolyását, és azt a megtévesztést, amely az elitizmus minden formája mögött jelen van.

Természetesen a konferenciáink és az azok nyomán létrejövő könyvek ehhez fontos eszközökként szolgálnak, amelyek segítségével közületek azok, akik a felemelkedett mesterek tanítványai, (és akik az elkövetkező évtizedben válnak azzá) olyan lendületet képviselhetnek, amely megváltoztatja a folyásirányt, így megváltoztatva a folyó áramlását, amely, bár kismértékben, de el fogja téríteni a hajó útvonalát, így az más irányba tart majd.

Hogyan változik meg a világ?

A korábbi tanításainkban említettük már, hogy a világban sok olyan helyzet van, amelyben fokozatos energia-, tudat felhalmozódás keletkezik az önazonosság, a mentális és az érzelmi szinten.  Mindez olyan kimenetelt eredményez, amely még nem vált fizikaivá, és mivel még nem az, így számos irányt vehet.

Sokféle forgatókönyv valósulhat meg.  Ez nagyon hasonlít ahhoz, mint amikor a kvantumfizikában egy bizonyos ponton nem határozható meg a biztos kimenet.  Csak a bekövetkezés valószínűségének a mértéke adható meg. Így van ez sok társadalmi helyzettel kapcsolatban is.

Ilyen esetekben relatívan kevés ember is hatalmas hatást képes gyakorolni a hívásai által, annak érdekében, hogy az egyenlet látszólag jelentéktelen mértékben megváltozzon.  Mindaz akkor még nem tűnik meghatározónak, de minden, ami az egyenletben megváltozik, az kismértékben elforgatja a hajó kormánylapátját.  Mint tudjátok, ha a kormánylapát egy kicsit új irányba mozdul el, akkor nagyon megváltozik a hajó érkezési pontja, ahhoz képest, hogy hol kötött volna ki, ha azt egy igen kis szögben nem változtatták volna meg.

Láthatjátok, hogy mi, felemelkedett mesterek, természetesen olyan perspektívával rendelkezünk, amellyel ti a megtestesülésetekben nem.  Egy adott helyzetre annak megfelelően tekintünk, amilyen potenciállal az éppen akkor rendelkezik.  Látjuk, hogy rövid távon vannak olyan lehetőségek, amelyek nem valósulhatnak meg.  Példaként azt mondhatjuk, hogy van olyan helyzet, amelyben a legalacsonyabb lehetséges kimenet egy háború.  A magasabb kimenetek a konfliktus különböző kezeléséből adódnának.  De még ha az adott helyzet rövid távon háborút is eredményez, mi  felemelkedett perspektívából nézve, még mindig úgy tekintünk arra, hogy bár annak a helyzetnek a kimenetele most háború, az azonban többféle úton mehet végbe. Különböző egyenletek jöhetnek létre az önazonosság, a mentális és az érzelmi szinteken, amelyek hosszabb távon drámai módon megváltozathatják az adott helyzetet, és így új irányba terelhetik a társadalmat.  Ezért, ha rövid távon úgy tűnik is, hogy a legmagasabb kimenet nem valósulhat meg, még mindig meg tudjuk változtatni a hajó irányát oly módon, hogy az hosszú távon egy magasabb kimenet felé tartson.  Ez az a hatalmas erő, amellyel az invokációitokon, fohászaitokon és a tanításainkon keresztül, valamint a tudatszintetek felemelése által, a társadalomra gyakorolt hatásotokon keresztül rendelkeztek.

Egymástól függő eredet        

Nem kell túl sok a társadalom, az emberiség, de még a bolygó sorsának a megváltoztatásához sem.  Miért van ez így?  Azért, mert minden összefügg.  2500 évvel ezelőtt beszéltem erről „az egymástól függő eredetről” szóló tanításomban, amely alapján minden állandó áramlásban, folytonos változásban van.  Nincsenek elkülönült események a világban.  A Földbolygóra nézve mit láthattok az egész történelem során?  Azt, hogy a dualista tudat illúziója, vagy, ahogy azt mi nevezzük, az elkülönülés illúziója alapján, az emberek, a csoportok, a nemzetek, a civilizációk, az emberfajták úgy érzékelik, hogy elkülönülnek egymástól.  Úgy élhetnek, másoktól függetlenül, ahogy akarnak.  Olyasmit tehetnek másokkal, más embercsoportokkal, amely sérelmet okoz azoknak, de az elkövetőiknek nem. 

A valóság azonban az, hogy az egész bolygó egy összefüggő egész.  A tömegtudaton keresztül mindenki kapcsolatban áll egymással.  Ami hatással van egy embercsoportra, az hat az egészre.  Ennek eredményeként, ha egy kisszámú embercsoport feljebb emeli a tudatát, akkor az az egészre kihat.  Ez az oka annak, hogy még ha csak egy kisszámú embercsoport végzi is a hívásokat, és emeli feljebb a tudatát, az megváltoztatja a teljes egyenletet, a teljes bolygói egyenletet.

Ha látnátok, hogy ez hogyan néz ki a felemelkedett valóságból, akkor azt mondhatnátok, hogy az onnan a fényhullámok, az energiahullámok egy nagyon bonyolult összjátékának tűnik.  Nincsenek elkülönült hullámrészek, mindegyik része az egésznek.  Fizikai szinten, egy nagyon szűk látószögből nézve, lehet olyan elképzelésetek, hogy egy óceán hullámai elkülönülnek egymástól, de egy kicsit hátrább lépve láthatjátok, hogy azok mind egymáshoz kapcsolódva az óceánt alkotják.  Egy óceáni áramlás, mint amilyen a dagály, következtében bizonyos helyeken a vízszinttel együtt a hullámok is feljebb emelkednek.  Más helyeken a vízszint lejjebb süllyed, amelyet a hullámoknak is követniük kell.  Mint látható, minden mindennel állandó kölcsönhatásban van. A bolygón bekövetkező bármilyen változás hat az összjátékra, megváltoztatja az egyenletet.

Azt is láthatjátok, hogy természetesen sok olyan helyzet van, amelyben fizikai szinten egy bizonyos kimenet közel áll a megvalósuláshoz.  Ez azonban többféle módon is megtörténhet.  Egy ilyen helyzetben az egyik, vagy a másik megvalósulás között a különbség igen csekély lehet.  Olyan kicsi, hogy bizonyos esetekben az, ha egyetlen személy megváltoztatja a helyzettel kapcsolatos nézetét, az más fizikai megnyilvánulást eredményez.  Ha az adott személy bizonyos szintű krisztusi tudattal rendelkezik, akkor, még ha nincs is döntési pozícióban, akkor is meg tudja változatni az egyenletet.  Más esetekben egy kritikus pozícióban lévő ember egy döntésével új útra terelheti a társadalmat.  Az adott személy önmagában azzal, hogy megváltoztatja a nézetét, meg tudja változatni az eredményt, más megnyilvánulást manifesztálhat.

Elnökválasztás az Egyesült Államokban

Az elkövetkező évtizedben azt szeretnénk, ha a megtestesülésben lévő emberek jobban odafigyelnének a döntéseikre és azok következményeire, vagyis arra, hogy egy adott helyzetnek a felismerésében bekövetkező apró változás egy magasabb szintű döntés megszületését eredményezheti, amely magasabb eredményt von maga után.  Ez a 2020-as év során nagyon kritikussá válhat a bolygó számára. A döntések jelentősége ugyanis az egész bolygón megnő.

Mindez az Egyesült Államokban, ahol elnökválasztás lesz, nyilvánvalóan szintén igen fontossá válik.  Hálásak vagyunk azért, hogy a konferenciátokat a választás előtti időpontra szervezitek, így az lehetőséget ad arra, hogy az eredmény néhány kritikus fokkal megváltozzon, megváltoztatva azzal azt, hogy ki foglalja el a Fehér Házat az elkövetkező négy évre. 

De még ha nem is változnak meg a Fehér Ház lakói, az egyenlet megváltoztatásával, a négy év elteltével akkor is megváltozhat az ország haladási iránya.  Ennek eredményeként egyre több amerikai ébred majd arra rá, hogy bizonyos döntések mennyire kritikusak, és, hogy a döntések egy igen kismértékű megváltoztatása mennyire hatással lehet a nemzet sorsára, arra, hogy az egy magasabb kimenetelt érjen el.  Számos elnökválasztásra visszatekintve valójában az látható, hogy annak bekövetkezte milyen közel állt a beteljesedéshez.  Az egyik jelöltre leadott voksok száma nagyon közel állt a másik jelöltre leadottakhoz.  Így látható, hogy milyen sokat jelent, ha több ember megy el szavazni, ha olyanok is megjelennek, akik általában nem szoktak az urnákhoz járulni.  A választási eredményeket át tudja lendíteni az, ha néhány ezer ember úgy dönt, hogy részt vesz a szavazáson, akik egyébként nem tennék azt.

Láthatjátok majd, hogy az év során végrehajtott hívásaitok hatalmas hatást eredményezhetnek.  Ha aggódtok az amerikai helyzet miatt, akkor azt javasoljuk, hogy használjátok az év során átadott két könyvet: Spiritual Solutions and Spiritual Clearance for America / Spirituális megoldások Amerika számára és Amerika spirituális megtisztítása (csak angolul elérhetők).

Mi, felemelkedett mesterekként, természetesen nem aggódunk amiatt, hogy ki foglalja el az elnöki pozíciót, hogy az egyik, vagy a másik jelölt nyer-e majd, mivel mi az emberek tudatszintjének a felemelésére fókuszálunk.  Mint korábban már elmondtuk, minden elnök, bizonyos számú ember adott tudatszintjének a megnyilvánulása.  Nem szándékozunk kijelenteni, hogy ez, vagy az a jelölt lenne az ideális.

Mi többnyire nem az amerikaiak döntésére akarunk hatást gyakorolni, inkább arra, ahogyan meghozzák a döntéseiket.  Mennyire tudatosak az emberek a döntéshozataluk során?  Milyen mértékben vannak tudatában a választási lehetőségeiknek, azok következményeinek és annak a gyakran nagyon kismértékű különbségnek, amely az egyik, vagy a másik döntésük között fennáll.  Még ha úgy tűnik is, hogy nincs kritikus különbség két választás között, azok akkor is igen eltérő kimenetelhez vezethetnek.  Azt szeretnénk, ha az emberek, különösen a demokratikus országokban élők, jobban tudatában lennének ennek, nem csak a jelenlegi év során, hanem az elkövetkező évtizedben is.

A krisztusi tudatnak az egyik eleme a tudatosabbá válás, a tudatosabb döntéshozatal körül forog.  Tudatosabb döntéseket hoztok.  Tudatosul bennetek az, hogy milyen könnyen megváltoztathatjátok az elméteket, az által, ha egy egészen kicsit eltérően döntötök, miközben a külső elmétekkel azt gondolhatjátok, hogy: Milyen különbséget okozhat az, ha ezt, vagy azt teszem, ha ezt, vagy azt választom?  Mindkettő egyformának tűnik.  De, mint ahogy már elmondtam, a kormánylapát egy kismértékű elmozdítása megváltoztatja a hajó érkezési pontját, egy bizonyos távon megváltoztatja a hajó útvonalát.  A tudat apró váltásai hatalmas különbséget eredményezhetnek a személyes életetekben, az országotok, vagy a világ sorsának az alakulásában.  Ez az, aminek a tudatára kell ébrednie az embereknek ahhoz, hogy a krisztusi megkülönböztető képességüket gyakorolhassák.

A 2020-as év gondolatformája  

Ahhoz, hogy személyesen hozzásegítselek benneteket ahhoz, hogy végignavigáljátok az évet, és hogy segítséget nyújtsak abban is, hogy nagyobb hatást tudjatok gyakorolni egy adott bolygói helyzetre, vagy a társadalmatokra, az általam a 2020-as évre választott gondolatforma egy olyan hajó, amely egy nagy folyó áramlatával mozog együtt.  A hajót elképzelhetitek bárhogyan, bármilyen méretűnek, de arra bíztatlak benneteket, hogy ne ragadjatok le a hajó megjelenésénél.

Azt szeretném, hogy amikor a személyes életetekben egy olyan helyzettel kerültök szembe, vagy amikor azt látjátok, hogy egy olyan helyzet kezd kialakulni a világban, amely egy bizonyos feszültség forrása lehet, akkor képzeljetek el egy olyan hajót, amelyet ti kormányoztok.  A kormánykereket a kezetekben tartva egy kisebb irányváltással forgassátok el a kormánylapátot, így az a hajót új útra tereli, amely egy magasabb kimenetelhez vezet, amely sok esetben sokkal békésebb megoldást eredményez, de magával vonhatja azt is, hogy az emberek tudatosabbakká válnak a helyzettel, a választási lehetőségeikkel és azok következményeivel kapcsolatban.

Ez a mostani gondolatforma.  A személyes életetek minden helyzetében, vagy a társadalomban, esetleg a teljes világra nézve képzeljétek el azt, hogy az adott egész helyzetet egy hajó képviseli, majd képzeljétek el azt, hogy megforgatjátok a kormánykereket, elfordítjátok a kormánylapátot, és látni fogjátok, hogy hosszútávon a legkisebb változás is a hajót egy teljesen más helyre juttatja el.

Minden évben történnek olyan elhatározások, amelyek az adott helyen és időben jelentéktelennek tűnnek, de 10, 20, 30 év során a társadalmat meglehetősen új irányba terelik.  Csodálkoznátok, ha láthatnátok, hogy milyen felfordulásoktól menekültetek meg egy kisebb tudatváltás eredményeként, amely egy másfajta döntéshozatalhoz vezetett el.  Csodálkoznátok, ha visszatekintve és a történelmi feljegyzéseket megvizsgálva azt látnátok, hogy néhány felfordulás abból adódott, hogy több egymást követő döntés eredményeként a hajó zátonyra futott, és katasztrófát eredményezett.  De tekinthettek erre pozitív nézőpontból is, és azt mondhatjátok, hogy ha egy bizonyos szerencsétlenség 25 különböző döntés eredménye, akkor, ha azok közül egyet is megváltoztathattatok volna, akkor a katasztrófa nem történt volna meg.  Ismételten láthatjátok, hogy milyen finom különbség van az egyik, vagy a másik kimenet között.

A 2020-as év kihívásai

A 2020-as évvel kapcsolatban semmiféleképpen nem szeretnék vészjóslónak tűnni, és nem szeretnék félelmet kelteni sem.  Tudatában kell lennetek azonban annak, hogy van bizonyos esélye annak, hogy itt, vagy ott háború törjön ki a Földön.  Különösen nagy segítség volna a részetekről, ha a Help the Ascended Masters STOP WAR/Segítsük a Felemelkedett Mestereket a háborúk megállításában című könyvet (magyarul nem elérhető) alkalmaznátok általánosan és adott helyzetekben, valamilyen feszültség kialakulásakor.

Fontos, hogy éljetek a vizualizációkkal, és intézzetek hívásokat, annak érdekében, hogy az Egyesült Államok ne sodródjon háborúba az év során.  Nagyon jól tudjátok, hogy történelmileg az amerikai nép háború idején nagyon ódzkodik az elnökváltástól.  Annak is a tudatában vagytok, hogy az elnöki ego legnagyobb traumája a második terminus elvesztése, az egyetlen elnöki terminus.  Éppen ezért láthatjátok, hogy minden elnök, a tanácsadói és az alkalmazottai számára az egyik kísértést az jelenti, hogy egy látszólag kis döntéssel egy olyan háborút idézzenek elő, amely egyébként könnyen elkerülhető lenne.  Ezzel nem azt mondom, hogy ez történik majd, de megvan rá az esély, ezért van szükség a hívásaitokra, és arra, hogy tartsátok fenn annak az amerikai államhajónak az elképzelését, amely elkerüli a zátonyokat, amelyek egyébként olyan konfliktussá forrhatják ki magukat, amelyet nehéz lenne megoldani, mint ahogy azt Irak esetében is láthattátok.

Óvakodjatok a menekülési döntésektől  

Ez az év nagyon sokakat nagyon nagy próbatétel elé állít majd, ami összefügg azzal az általunk korábban már említett tendenciával, hogy az emberek hajlamosak arra, hogy menekülési, a helyzet elkerülésére irányuló döntéseket hozzanak.  Bizonyos döntéseket nem hajlandók meghozni, helyettük más döntéseket hoznak előtérbe, mivel azt hiszik, hogy ez utóbbiak megmentik majd őket attól, hogy meg kelljen hozniuk azokat, amelyeket el akarnak kerülni.  Ha ezt teszitek, akkor az a személyes életeteket is érintheti.  Az ilyen esetekre felhasználhatjátok az első énnel és az elkülönült énekkel kapcsolatos tanításainkat, akkor is, ha egy, vagy több olyan énetek van, akik azt sugallják, hogy vannak olyan döntések, amelyeket nem kell meghoznotok, amelyektől jobb, ha óvakodtok, mivel túl veszélyesek, túl kockázatosak, és a következményeik nagyon súlyosak lehetnek.

Ezeket az éneket gyakran az előző életeitekben hoztátok létre, amikor a bukott lények manipulációja eredményeként olyan helyzetbe kerültetek, ahol nem volt jó döntés, mivel bármit döntöttetek, az katasztrófához vezetett.  A bukott lények szakértői annak, hogy ilyen helyzetekbe sodorják azokat, akik fizikai megtestesülésben vannak jelen.  Ennek eredményeként egy olyan ént hoztatok létre, aki nem akar olyan döntést hozni, amely végzetes kimenetelű, és mivel ez az én még mindig jelen van bennetek, ezért bizonyos döntéseket nem akartok meghozni.  Ha egy őszinte pillantást vettek magatokra, akkor láthatjátok ezt, és láthatjátok azt is, hogy más éneket is létrehoztatok, amelyek azt sugallják, hogy bizonyos döntések kevésbé kockázatosak, ezért inkább a kisebb döntéseket hozzátok meg, hogy elkerülhessétek a nagyobbakat, amelyek nagyobb kockázattal járnak.  De még ezek a kisebb döntések is gyakran katasztrofális következményekhez vezetnek, vagy nem vezetnek magasabb kimenetelhez. Ezek valójában megakadályoznak benneteket abban, hogy egy olyan új irányt vegyetek az életetekben, amely a személyes hajótokat új útra tereli, és amely benneteket hosszú távon nagyon eltérő célhoz juttat el.  

Sokszor azt látjátok, hogy az emberek oda-vissza lépkednek, körbejárnak, egy lépést tesznek előre, majd egyet hátra.  Nem hozzák meg a határozott váltást eredményező döntésüket, amely megnyilvánítaná a teremtői tervük következő aspektusát.  Ha az egész év során őszintén tekintetek a helyzetekre, és az általunk átadott eszközöket felhasználjátok arra, hogy felfedjétek az elkülönült énjeiteket, és túllépjetek azokon, akkor hatalmas haladást érhettek el a 2020-as év során.  Az év végén visszatekintve, pedig elcsodálkoztok majd azon, hogy mennyire másként érzitek magatokat, hogy a döntéshozatalaitok során, függetlenül azok kimenetelétől, mennyire másként, mennyivel szabadabbaknak érzitek magatokat, és annak ellenére, hogy nem láttok előre, nincs bennetek az a kockázatérzés, hogy valami borzasztó történik, ha rosszul döntötök.  A döntéshozatalaitok során még csak nem is foglalkoztok azzal, hogy azok jók lesznek-e, vagy sem, mivel az általunk átadott tanítással minden döntést fel tudtok használni arra, hogy tágítsátok a tudatosságotokat, annak érdekében, hogy a továbbiakban jobb döntéseket hozhassatok.

A jelenlegi életetek, vagy a korábbi életeitek múltjába visszatekintve láthatjátok, hogy hoztatok olyan döntéseket, amelyek látszólag katasztrofális következményekhez vezettek, és azt gondolhatjátok, hogy ilyesminek soha sem kellett volna megtörténnie.  De válthattok a nézőpontotokon, és ráébredhettek arra, hogy bármilyen volt is a következmény, továbbra is lehetőségetek van arra, hogy a kormánylapát irányát megváltoztatva egy másfajta célt érjetek el, és mivel már láttátok az előző döntésetek eredményét, így magasabb tudatossággal kormányozzátok a hajótokat az új irányba.  Ismételten nincs rá okotok, hogy féljetek a döntéshozataltól, mivel minden döntésetek megmutat valamit önmagatokról, még inkább azokról az énekről, amelyeken még nem tudtatok túljutni, amelyeket még nem hagytatok meghalni.  Ha nyíltan és őszintén ezt folytatjátok, akkor a személyes utatok minden döntése egy lépőkőként szolgál majd egy meghatározó haladás irányába.  Miért félnétek tehát attól, ami a fejlődéseteket szolgálja, ha azt arra használjátok fel, hogy az fejlődést eredményezzen? 

Tudom, azt mondjátok majd: „Nos, könnyű neked, felemelkedett mesterként, ezt mondani, hiszen nem vagy megtestesülésben, nem vagy ilyen sűrű környezetben, ahol én vagyok.  Nem jártál két hétig az én mokaszinomban, ahogy az indiánok mondják.  De, mint láthatjátok, én 2 millió éven át voltam megtestesülésben, annyi időt töltöttem el a sűrű földi tudatban.  Azt mondhatjátok, hogy nem voltam jelen a ti speciális tudatotokban, nem rendelkeztem a ti illúzióitokkal, a ti énjeitekkel, és ez teljesen igaz. A földi életet nem a ti személyes tudati szűrőtökön keresztül láttam.  De miért gondoljátok azt, hogy nekem könnyebb volt keresztüllátnom a saját illúzióimon és a saját énjeimen, mint nektek?  Bizonnyal én nem rendelkeztem a ti illúzióitokkal, de a sajátjaimon pont olyan nehéz volt átlátnom, mint nektek a sajátjaitokon.  Ez mindegyikünkre vonatkozóan igaz.

Azt az utat jártam, amelyet ti, azokat a lépéseket tettem meg, amelyeket ti is, ezzel azonban nem azt akarom érzékeltetni, hogy nem vagytok megfelelőek, mivel én már felemelkedtem, ti pedig még nem.  Egyszerűen csak azt mondom, amit minden felemelkedett mester sokszor elmondott már: „Amit egy ember meg tud tenni, azt mindenki más is meg tudja tenni.”  Ugyanolyan szabaddá válhattok, mint amilyen én vagyok, mivel ha én túl tudtam lépni az illúzióimon, akkor ti is túl tudtok lépni a sajátjaitokon.  Ez nem lehetetlen, de megkívánja azt, hogy hajlandók legyetek magatokra (és az énjeitekre) tekinteni, meglátva azokat, és azt, hogy milyen elképzelések, illúziók állnak mögöttük, mit vetítenek ki azzal kapcsolatban, hogy mit kellene, vagy nem kellene, hogy tegyetek.  Különüljetek el tőlük, és lépjetek túl azon a gondolkozáson, hogy meg kell oldanotok azokat a problémákat, amelyeket ezek az ének vetítenek rátok.  Helyette ébredjetek rá, hogy hagynotok kell, hogy ezek az ének meghaljanak, tehát ne szenteljetek figyelmet rájuk, hogy a továbbiakban ne tápláljátok őket az energiáitokkal, hanem hagyjátok, hogy feloldódjanak, mert fel fognak oldódni, ha nem veszitek őket komolyan.

Ezzel átadtam mindazt, amit most át akartam nektek adni.  Természetesen az év folyamán még nagyon sok tanítást szeretnénk eljuttatni hozzátok, ezért várakozással tekintünk a konferenciáitokra, és az olyan további alkalmakra, amelyek során átadhatjuk a tanításainkat nektek.  Egyben gratulálok a felemelkedett mesterek tanítványaiként a 2019-es év során elvégzett munkátokhoz, és nagy várakozással tekintek a jelenlegi évben és évtizedben elvégzendő munkátokra.

Gautama VAGYOK, azzal az örömteli békével zárlak körül benneteket, amely ÉN VAGYOK.                            

 

 

 

Az oldal tetej?reUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2022-05-11 13:44:23

Újdonságok:

Az INV24 Mihály Arkangyal védjél meg invokáció lefordításra került.  Mivel igen jelentős spirituális védelmet képvisel, ezért minden spirituális érdeklődésű olvasónak nagy segítségére lehet.  Az invokációkat a mesterek ajánlása alapján 9 egymást követő napon érdemes elmondani a hatékonyság érdekében.

2021-09-14 10:28:35

A 2021-es évre vonatkozó Gautama Buddha, Mária Anya és St. Germain üzenet lefordításra került.

2021-04-08 13:20:31

A jelenlegi nemzetközi közegészségügyi helyzetre való tekintettel Kim Michaels  az Astrea Elohimhoz szóló egyik invokációját átalakította úgy, hogy azt most felhasználhatjuk a koronavírus elleni spirituális védelemre.   WINV38 Invokáció Astreához a koronavírus felemésztése érdekében Aki teheti, kapcsolódjon be egy kezdeményezésbe, amely Észtországból indult ki a mai napon, és úgy szól, hogy mondjuk közösen a fenti invokációt reggel, vagy este 8 órakor, vagy mindkét időben.  Isten áldjon mindenkit és a Földet!

2021-03-31 23:40:05

Gautama Buddha 2020-as újévi üzenete lefordításra került.

2020-03-10 21:07:59

Az 1.04 Hívás a Nagy Isteni Vezetőhöz novéna lefordításra került, amely a Teremtői tervünk megismerésében nyújt segítséget.

2020-01-24 18:01:53