Mária Anya újévi üzenete

A nőknek rá kell ébredniük a jogos szerepükre a gazdaság területén

A Felemelkedett Mária Anya üzenete Kim Michaels-en keresztül 2020.12.31.

A Felemelkedett Mária Anya VAGYOK.  Mit mondhatok egy olyan évről, mint a 2020-as?  Azt, hogy nagyon sokak számára nehéz év volt.  Mivel Kuan Yinnel együtt egyike vagyok azoknak, aki a Föld számára az Anya Lángot tartják fenn, azokkal együtt, akik az Isteni Anya Hivatalának a részei, nagyon együtt érzünk mindazokkal, akik sokat szenvedtek az év során.  Nem arról van szó, hogy könnyedén vennénk a történteket, hogy érzéketlenek lennénk az emberek helyzetére, de mivel mi természetesen nem vagyunk megtestesülésben, ezért nem vagyunk belevonhatók sem az emberek mentális elképzeléseibe, sem az emberek által gyártott örvényekbe.  Tudom, hogy a legtöbb olyan ember, aki nyitott a felemelkedett mesterek létezésére és tanításaira, hasznát vette a tanításainknak, és hozzákezdett ahhoz, hogy különválassza magát a Gautama által nevezett színjátéktól.  Így ők nem azonosultak oly mértékben azzal, őket nem terhelte az meg annyira, nem vonódtak az egészbe bele annyira, mint sok más ember.

Nyilvánvaló, hogy az elmúlt év egyik legfeltűnőbb jelensége a nők helyzetének az alakulása volt.  Sokan tudatában vannak annak, hogy a nők helyzete sokkal nehezebbé vált.  Még azok is, akik azt mondják, hogy fejlődés történt az egyenlőség területén az elmúlt 25 év során. Az azonban sok országban lenullázódott a pandémia egy éve alatt, mivel gyakran a nők azok, akik elsőként elveszítik az állásukat, nekik kell gondoskodniuk a családjukról, azokról, akik megbetegednek, másokról, akik nem tudnak kijárni, legyenek azok öregek, vagy betegek a családban.  A nők helyzete sok esetben sokkal rosszabbá vált az elmúlt évben.  Arra alapozva, hogy az elkövetkező évtizedet a nők dolgainak szenteljük, nagyon reméljük, hogy ez a trend amilyen gyorsan, ahogy csak lehet, visszatér arra a pontra, ahol a nők helyzete világszerte ismét javulni kezd.  

Számítunk rátok, hogy a hívásokat intéztek majd ennek érdekében, ehhez mindaddig, amíg más invokációt nem adunk át nektek, addig használjátok The Spiritual Liberation of the Women /A nők spirituális felszabadítása c. könyv invokációit (csak angolul elérhető).  Ez egy nagyon fontos könyv, amely nagy jelentőséggel bír majd az elkövetkező 10 évben.  Arra bátorítunk benneteket, hogy mondjátok el ezeket az invokációkat, tanulmányozzátok az üzeneteinket, és tartsátok fenn azt az elképzelést, hogy a társadalom abba az irányba mozdul el, amelyet a könyvben körvonalaztunk.

Valójában nagyon sok olyan dolog van, ami a járvány idején rosszabbá vált, de, mint ahogy Gautama Buddha elmondta, az fokozottan igaz a gazdaságságra. A tanításom most a nők és a gazdaság kapcsolatára összpontosul.  Hagyományosan a férfiak körében az a mondás járja, hogy a nőknek nincs meg az a mentális képességük, hogy a gazdaságot megértsék.  Nos, szeretteim, ez egy tisztán hímsoviniszta állítás, egy szexista megjegyzés.  Semlegesen nézve azonban van benne némi igazság.  Miért mondom ezt?  Természetesen azért, mert provokálni akarok, de mégis miért mondom ezt?  Azért, mert van abban némi igazság, hogy a nők nem képesek megérteni a gazdaságot, mivel senki sem képes megérteni azt.  Még azok a férfiak sem, akik azt kitalálták, ők sem értik sem a gazdaságot, sem annak következményeit.  Ez az egyik oka annak, hogy a nők sem értik azt.  Természetesen nem amiatt, amit a férfiak gondolnak.  Ki képes megérteni a gazdaságot?  Teljes mértékben senki sem, és pontosan ez az oka annak, hogy az úgy alakul, ahogy alakul.  Egy másik aspektusból nézve azt mondhatjuk, hogy a nők nem érthetik a férfi gazdaságot, a férfiak által létrehozott és uralt gazdaságot.  Nem érthetik meg azt, mert nincs meg hozzá a képességük, mivel nem képesek megérteni, hogy hogyan hozhattak létre a férfiak egy ilyen kiegyensúlyozatlan gazdaságot.  Más szavakkal, mint láthatjátok, kétféleképpen értelmezhető a „megértés”.  Nem érthettek meg valamit, ha nincs meg hozzá a képességetek, vagy az intelligenciátok, vagy nem érthettek meg valamit azért, mert azon csodálkoztok, hogy az emberek hogy lehetnek annyira ostobák.  Hogy lehetnek annyira ostobák, hogy egy olyan gazdaságot teremtsenek meg, amely a világban látható?  Ez az, amit sok nő nem képes megérteni a gazdasággal kapcsolatban.

A 2021-es év és az egész évtized során azt várjuk, hogy a nők egyre inkább részeseivé váljanak a gazdaságnak, hallassák a hangjukat, tegyenek fel kérdéseket azzal kapcsolatban, amit már elmondtunk.  Ők azok, akik értik az alapvető emberség lényegét, azt, hogy ne tegyenek meg bizonyos dolgokat másokkal.  A gazdaságra nézve pedig kijelenthetik, hogy: „Van itt néhány olyan dolog, amelyeket nem lehetne megtenni az emberekkel a gazdaságra hivatkozva.  Nem kellene, hogy olyan gazdaságunk legyen, amely a lakosság többségét szegénységben tartja, miközben egy kisszámú elit olyan gazdaggá válik, hogy azt sem tudja, hogy mit kezdjen a vagyonával.  Feltehetően senkinek sincs szüksége annyi pénzre a vásárlásaihoz.” 

A nők azok, akik látják ezt a jelenséget, és akik kimondják majd, hogy: „Komoly baj van itt.  Valami igencsak nem működik egy olyan gazdaságban, amely teljes mértékben azt szolgálja, hogy néhányan egyre nagyobb „gazdagságot” halmozzanak fel, amikor gyakorlatilag már egyáltalán nincs rá szükségük.”  Miért halmozzák azt mégis tovább?  A pszichológiai mechanizmusuk miatt, mivel semmi sem elég a számukra.  A nők tömegei állnak készen arra, hogy a tudatosságukat feljebb váltva felismerjék, hogy: „Olyan világgazdasággal rendelkezünk, amelyet kizárólag arra fejlesztettek ki, hogy lehetőséget adjon egy olyan kisszámú elit számára, akiknek a többsége férfi, hogy vagyont halmozzon fel, ami azonban nem is a vagyonról szól valójában.  Az elméjük egy pszichológiai mechanizmusa okozza azt, hogy számukra semmi sem elég.  Miért hagyjuk, hogy a bolygó egész gazdaságát ez a féktelen, beteljesülhetetlen vágy irányítsa?”

Sok nő azt is látja, hogy mi történik akkor, ha ez extrémitásba csap át.  A gazdaság egyre inkább azokra összpontosul, akik egyre hatalmasabb gazdagságra tesznek szert.  Akiket csak az érdekli, hogy tovább halmozzák azt a gazdagságot, amit nem költenek el.  Mit jelent ez?  Azt hogy a gazdagságukat kivonják a valódi, a természetes gazdaságból.  Az tehát nem válik elkölthetővé senki számára, így nem forgatja tovább a gazdaság kerekét.  Mit eredményez mindez?  Azt, hogy a kerék egy idő után leáll, a gazdaság egyre lejjebb süllyed, és a belátható jövőben egy olyan gazdasághoz tér vissza, amely a középkorban, a feudális társadalmakban volt látható, ahol a lakosság többsége, több, mint 95%-a szegény, és csak egy kis elit gazdag.  A középkor elitje azonban közel sem volt annyira tehetős, mint a jelenlegiek.  Miért?  Azért, mert a gazdaság alacsonyabb szinten állt.  Miért fejlődött a gazdaság a középkorinál magasabb szintre, miért van nagyobb gazdagság napjainkban?  Azért, mert a gazdagság a lakosság nagyobb részére terjedt ki, és így bizonyos országokban sokkal magasabb életszínvonal jött létre, mint a középkorban.  Ezért fejlődött a gazdaság.  Ezért gyarapodott a gazdagság a valódi gazdaságban.

Sok nő áll készen arra, hogy ezt lássa, mint ahogy természetesen néhány férfi is képes erre.  Valójában azonban ez egy olyan elképzelés, amelyet az alapvető emberséghez kapcsolódva a nőknek könnyebb megragadniuk.  Így felvetődhet bennük, hogy: „Milyen gazdaságra lenne szükségünk valójában?  Miért rendelkezünk olyan gazdasággal, amely tisztán elitista, ahelyett hogy olyat birtokolnánk, amely az emberek többsége számára a legjobb?  Mi lenne, ha olyan gazdaságunk lenne, amely az emberek többségének a javát szolgálná, így egyre több és több gazdagság keletkezhetne, amely feljebb emelné az életszínvonalat?”  Nos, egy ilyen fajta gazdaság folyamatosan növekedne, és egyre jelentősebb gazdagságot eredményezne.  Sokkal egyenletesebben oszlana szét, így az fenntarthatóvá válna, felfelé tartó spirállá alakulna, a jelenlegi helyett, amely fel-le halad, az egyik krízistől a másikig, mivel maga teremti meg a kiegyensúlyozatlanságokat.  Miért van ez így?  Azért, mert az elit akarja azt, hogy a gazdaság így működjön, krízistől krízisig.  Ők koncentrálják a gazdagságot a kezükbe akkor is, ha az felfelé tart, de akkor is, ha lefelé.

Egy egyenletesen fejlődő gazdaságban sokkal nehezebb lenne számukra az, hogy a vagyont a saját kezükbe összpontosítsák, de amikor fellendülés és lejtmenet, virágzás és krízis váltja egymást, akkor minden esetben bevételük keletkezik.  Ezt bizonyítja az a tény is, hogy több pénzt realizáltak 2020-ban, mint, ha nem lett volna pandémia.  Ki veszít krízis során?  A lakosság nagy része.  Ki nyer?  Az elit, mindig az elit.  Ők összpontosítják a kezükbe a gazdagságot, az ingatlanokat, így azzal, ha ezt a virágzó-kipukkadó gazdaságot folytatjátok, akkor a feudális gazdaság irányába meneteltek, ahol a lakosság többsége az elit rabszolgájává válhat.  Látni fogjátok, mint ahogy az az Egyesült Államokban már látható, hogy a lakosság többségének az életszínvonala fokozatosan romlik.  Ez már egy olyan helyzet, amelyet sokan, férfiak és nők készek felismerni, és hajlandók kimondani azt, hogy: „Ez nem egy jó irány, ez így nem folytatódhat.”  Mégis inkább a nők képesek erre, mivel látják az emberi árat, azt, hogy hogyan hat mindez az emberekre, a társadalomra, országokra és az egész Földre.  Ők képesek mindezt meglátni, és jelezni, hogy ez így nem mehet tovább.

Ez az az elképzelés, amelyet fenntarthattok, és amelyért hívásokat intézhettek 2021-ben, ami magába foglalja azt is, hogy a nők kezdjenek jobban belefolyni a gazdaságba, kezdjék el megkérdőjelezni a férfiak által megteremtett gazdaságot, és tegyék fel azokat a kérdéseket, amelyekre szükség van.

Ezen kérdések egyike, az egyik megvizsgálandó kérdés természetesen a neoliberalizmus.  Mi hozta létre a középosztály fokozatos életszínvonal csökkenését és azt a helyzetet, hogy a gazdagság az elit kezében összpontosult?  Nos, a neoliberális elvek, amelyek azt mondják ki, hogy az államnak a gazdaságon kívül kell maradnia; fel kell szabadítania a pénzügyi szektort és más szektorokat, mert: „a piac képes gondoskodni önmagáról”.  Ez vezetett a középosztály négy évtizedes életszínvonal romlásához, és az elit négy évtizede tartó gazdagsági felvirágzásához, valamint a 2008-as gazdasági krízishez.

2008 után néhányan kezdték megkérdőjelezni a neoliberalizmus eszméjét, de nem voltak hozzá elegen.  Miért?  Mert a gazdaságot még mindig a férfiak uralják, és ők nem hajlandók megkérdőjelezni azt.  Miért nem?  Mert, ahogy már mondtuk, a férfi psziché sokkal fogékonyabb az elképzelések, a mentális képek, ideológiák elfogadására, el akarják hinni, hogy a világ mentális elképzelések alapján működik, és ha elég hosszan vetítik ki azokat, akkor a világ annak megfelelően alakul majd.  Ez az, amit a férfiak hajlamosabban elhinni, míg a nők hajlamosabbak feltenni azt a kérdést, hogy: „Mivel egy ideje már ennek a mentális elképzelésnek az alapján élünk, nézzük meg, hogy mi a lett ennek a következménye.  Beteljesítette-e az ígéreteit?  Mert ha nem, akkor meg kell kérdőjeleznünk azt.”

2008-ban a neoliberalizmusnak valójában meg kellett volna szűnnie, de nem ez történt, most pedig egy újabb gazdasági krízis ütötte fel a fejét, amelyből ha a legjobb módon akartok kikerülni, akkor túl kell lépnetek a neoliberális elveken.  Mi történt 2008-ban?  A regulázatlan pénzügyi ágazat a világgazdaságot az összeomlás szélére sodorta.  Milyen választ adtak erre azok, akik neoliberális nézeteket vallanak, akik a kapzsiságuk miatt a gazdaságot az összeomlás szélére juttatták?  Azt, hogy a kormánynak közbe kell avatkoznia!  Nos, szeretteim, van egy igen régi mondás, amely szerint nincs olyan helyzet, hogy a kecske is jóllakik, és a káposzta is megmarad.  Nem lehettek neoliberálisok akkor, ha a kormányhoz kiáltoztok, hogy avatkozzon közbe.  Ez ellentmondás.  El kell döntenetek, hogy neoliberális gazdaságot akartok-e.  Abban az esetben pedig hagynotok kell, hogy annak a gazdasági szervezetei, a bankok, a befektetési bankok összeomoljanak akkor, ha szembefordulnak azokkal az elvekkel, amelyek a gazdaságot működtetik.

Ha pedig olyan gazdaságot akartok, amelyben a kormány egy adott szerepet játszik, akkor magatok mögött kell hagynotok a neoliberalizmust.  A kettő együtt nem megvalósítható.  Rá kell ébrednetek egy igen egyszerű tényre.  Kik akarják a neoliberális gazdaságot?  Az elit.  Miért?  Mert az teljes szabadságot biztosít számukra ahhoz, hogy kizsákmányolják a lakosságot.  A szabályozatlan kapitalista gazdaság szabad utat nyit az elit számára, akik már nagy gazdagságot gyűjtöttek össze maguknak a lakosság kizsákmányolásával.  Az egyszerű tény az, hogy a nők sokkal nyitottabbak ennek meglátására, mint a férfiak, különösen azokhoz a férfiakhoz képest, akik még mindig a neoliberális mentális elképzelés rajongói.

Az egyetlen módja annak, hogy egy olyan gazdaságot hozzatok létre, ahol az átlagember életszínvonala folyamatosan növekszik, az az, ha a kormány beavatkozik, és szabályozza a gazdaságot, elsőként a pénzügyi ágazatot, amelyet eddig mindig az elit uralt.  Mint ahogy St. Germain elmondta, egy ideális természetes gazdaságban nem engedhető meg az, hogy az emberek pénzből teremtsenek pénzt, mivel az csak egy eszköz.  Egy szabályozatlan pénzügyi szektor szabad utat nyit az elit számára ahhoz, hogy kizsákmányolják az embereket, így a lakosság életszínvonala nem növekedhet.  Ez lehetetlen.  Ezek összeférhetetlen elvek, elképzelések.

El kell döntenetek, hogy melyik gazdaságot preferáljátok: „Válasszátok meg, hogy kit szolgáltok”, az elitet, vagy az embereket.  Még mindig túl sok olyan férfi van, aki a neoliberális elképzelésekért rajong, akik nem látják, hogy az az elitet szolgálják.  Ez az oka annak, hogy a nőknek kell előrelépniük, és kimondaniuk, hogy: „Választanunk kell, és mi olyan gazdaságot akarunk, amely az embereké, az emberek által működtetett és az emberekért működik, nem pedig egy elit általit, az elit által működtetve, amely az elit érdekeit szolgálja.  Olyan gazdaságot akarunk, amely demokratikus elvek alapján működik, nem pedig anti-demokratikus nézetek szerint, ahogy az most történik.”

Nézzük most meg azt az egyik magasröptű állítást, amelyet a neoliberálisok hirdetnek: „A dagály minden hajót megemel.”  De mi a dagály?  Feltehetően a pénz, vagy a gazdagság, a gazdagság mértéke.  Ha megemelitek a gazdagság mértékét a Földön, az olyan, mint a dagály, amely minden hajót megemel.  Szeretteim, vizsgáljuk meg ezt ez elképzelést.  Mit tett az elit azóta, mióta szabályozatlan a pénzügyi szektor?  Gazdagságot teremtett önmagának.  Ez a gazdagság azonban nem kapcsolódik a valódi gazdasághoz.  Nem kapcsolódik a termékek előállításához, a szolgáltatások biztosításához, az csak egy mesterségesen előállított gazdagság.  Képzeljétek most el, hogy az emelkedő ár tovább emelkedik, ami könnyen megtehető a globális felmelegedésre és a sarki jegek felolvadásának elképzelésére alapozva.

Mi történik, ha az emelkedő ár egyre csak emelkedik?  Nos, mint tudjuk a kikötőben a hajókat a parti bakokhoz kötik ki, amelyek a földhöz vannak rögzítve.  Mi történik, ha az ár egyre csak emelkedik?  A hajót kikötő kötelek megfeszülnek.  Ennek következtében a hajó már nem képes tovább emelkedni.  Mi lesz ekkor?  Az ár egy ponton olyan magassá válik, hogy a víz elkezd befolyni a hajókba, azok pedig süllyedni kezdenek.  De melyik hajók süllyednek el leghamarabb egy ilyen esetben?  Természetesen a legkisebbek, azokba folyik leghamarabb bele a víz, miközben az elit nagy jachtjai tovább bírják, azokba később folyik csak bele a víz.  Egy ponton azonban azok is megtelnek akkor, ha az ár tovább növekszik.

Láthatjátok ennek az elképzelésnek a hazugságát, azt, hogy ha mesterséges gazdaságot teremtetek, akkor az olyan, mintha a sarki jégsapkák felolvadásához járulnátok hozzá, amelyek ennek következtében oly mértékben megolvadnak, hogy nagyobb vízszintemelkedést produkálnak, mint a természetes dagály szintje.  Ez kárt okoz, a part menti városokat elárasztja, és az összes hajót elsüllyeszti.  Így láthatjátok, szeretteim, hogy ez az elképzelés az elejétől kezdve hibás.  A legszélsőségesebb forgatókönyv alapján válik szembetűnővé, hogy mennyire hibás, hiszen az emelkedő ár nem, hogy nem emel fel minden hajót, hanem végül mindegyiket elsüllyeszti, még az elitét is.  Vissza kell tehát térnetek arra a pontra, ahol kimondhatjátok, hogy van egy természetes vízszint ezen a bolygón, van a gazdagságnak is egy természetes szintje, amit ha hagytok, hogy fokozatosan növekedjen, akkor képesek vagytok ahhoz alkalmazkodni, tudjátok azt kezelni, de ha egy mesterséges gazdagság következtében, vagy a sarki jégsapkák mesterséges felolvasztásával az túl gyorsan növekszik, akkor probléma keletkezik.  Akkor az pusztító erővé válik, amely nem, hogy nem emeli meg a hajókat, hanem messzire ható pusztítást okoz.

Ezt láthattátok a korábbi krízishelyzetben, és ezt látjátok majd a jövőben is, ha a neoliberalizmusnak továbbra is teret adtok, és ha nem teremtetek meg egy anti-elitista gazdaságot.  Mint ahogy már az elmondásom alapján láthattátok, az elit olyan gazdaságot akar, amely krízistől krízisig, felvirágzástól, hanyatlásig halad, és amely folyamatot ők akarnak irányítani.  A kapzsiságuk miatt azt gondolják, hogy ha bármi olyannal állnak elő, ami növeli a gazdagságot, az jótékony hatású.  Annyira vakok, hogy nem látják, hogy egy ponton a dolgok kicsúsznak az irányításuk alól.  Sok felvirágzási és hanyatlási ciklus során fenn tudják tartani az irányítását, de előbb, vagy utóbb az szélsőségesre fordul, mint ahogy az 1929-ben és 2008-ban történt, és akkor az hirtelen túllép az irányításukon, így a krízis zabolátlan fázisba kerül, általuk megállíthatatlanná válik. Ilyenkor kiáltanak fel hirtelen úgy, hogy ők túl nagyok ahhoz, hogy bebukjanak.

Nos, szeretteim, a neoliberális gazdaságban senki és semmi sem túl nagy ahhoz, hogy bebukjon.  A gazdaság maga termeli mindezt ki, a piac önmagát irányítja, azok pedig, akik ezt nem képesek követni, azok elbuknak, ők nem elég nagyok ahhoz, hogy ne bukjanak el.  Semminek sem kellene elég nagynak lennie ahhoz, hogy ne bukjon el, ha valaki neoliberális.  Emberi lényekként azonban azt mondhatjátok, hogy van valami, ami elég nagy ahhoz, hogy ne bukjon el, az pedig a társadalom, a kormány, a rend, amelynek következtében az emberek mindannyian tisztességes életszínvonalon élhetnek, az túl nagy ahhoz, hogy elbukjon, így hagynunk kell, hogy az elit bukjon el, ha ők azok, aki az egész rendszert fenyegetik.

Szeretteim, természetesen nagyon sok mondanivalóm lenne még ezzel a témával kapcsolatban, és a jövőben valószínűleg foglalkozunk is majd mindezzel, most azonban ennyit akartam elmondani, mivel nagyon fontos, hogy intézzétek a hívásaitokat abba az irányba 2021-ben, hogy a nők kezdjenek el ráébredni a jogos szerepükre a gazdaságban.  Miért vált a gazdaság kiegyensúlyozatlanná?  Azért, amit már elmondtunk, mivel a kiterjedés irányába ható kiegyensúlyozatlan férfi hajtóerőt nem egyensúlyozta ki a kiegyensúlyozott növekedés irányába ható női hajtóerő.  A férfiak valójában nem képesek helyrehozni a gazdaságot.  Ha nem jelenik meg egy a nők általi nagyobb gazdasági ráhatás, akkor a gazdaságot nem lehet helyrehozni, és az a következő krízisek felé halad majd.  Azok azonban egyre intenzívebbekké válnak majd, egészen addig, amíg valaki fel nem ébred, és nem realizálja, hogy váltásra van szükség a gazdaság felfogásában.  Ez a váltás kezdődhet el most, majd terjedhet ki 2021-ben, amelyre jelentős pozitív hatással lehetnek a hívásaitok és az elképzeléseitek.

Ez akartuk átadni most nektek.  Hálásak vagyunk, hogy ilyen sokan ránk hangolódtatok, mivel, mint mindig, az auráitok, a csakráitok leadóállomásként szolgálnak a világ különböző helyszínein, így most egy nagyon széles idősávot tudtunk lefedni a Földön.  Hálásak vagyunk nektek ezért.  Várakozással tekintünk a 2021-ben megvalósítható webinárokra, amelyek új lehetőségeket adnak sokatok számára, így kapcsolódva ugyanahhoz adáshoz, amelynek során együtt mondjátok el az invokációkat, rendelkezéseket, amelyek szintén jelentős hatással lesznek az évre.  Ezzel fejezem most be, és nem csak boldog új évet kívánok nektek, hanem egy olyan új évet, amely a tudatosságotokat jobban tovább lendíti, mint a korábbi év, annak érdekében, hogy folytassátok a felfelé tartó spirálotokat mindaddig, amíg fizikai testben vagytok jelen.

Az Anya lánggal zárlak körbe benneteket, amely ÉN VAGYOK.        

Az oldal tetej?reUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2022-05-11 13:44:23

Újdonságok:

Az INV24 Mihály Arkangyal védjél meg invokáció lefordításra került.  Mivel igen jelentős spirituális védelmet képvisel, ezért minden spirituális érdeklődésű olvasónak nagy segítségére lehet.  Az invokációkat a mesterek ajánlása alapján 9 egymást követő napon érdemes elmondani a hatékonyság érdekében.

2021-09-14 10:28:35

A 2021-es évre vonatkozó Gautama Buddha, Mária Anya és St. Germain üzenet lefordításra került.

2021-04-08 13:20:31

A jelenlegi nemzetközi közegészségügyi helyzetre való tekintettel Kim Michaels  az Astrea Elohimhoz szóló egyik invokációját átalakította úgy, hogy azt most felhasználhatjuk a koronavírus elleni spirituális védelemre.   WINV38 Invokáció Astreához a koronavírus felemésztése érdekében Aki teheti, kapcsolódjon be egy kezdeményezésbe, amely Észtországból indult ki a mai napon, és úgy szól, hogy mondjuk közösen a fenti invokációt reggel, vagy este 8 órakor, vagy mindkét időben.  Isten áldjon mindenkit és a Földet!

2021-03-31 23:40:05

Gautama Buddha 2020-as újévi üzenete lefordításra került.

2020-03-10 21:07:59

Az 1.04 Hívás a Nagy Isteni Vezetőhöz novéna lefordításra került, amely a Teremtői tervünk megismerésében nyújt segítséget.

2020-01-24 18:01:53