St. Germain újévi üzenete

A szabadság és a demokrácia elválaszthatatlanok egymástól

A Felemelkedett St. Germain Mester üzenete Kim Michaels-en keresztül, 2020.12.31.

A Felemelkedett St. Germain mester VAGYOK.  Szeretném megragadni az alkalmat most, hogy ilyen sokan hangolódtatok ránk a világban, hogy ejtsek egy pár szót az amerikai helyzetről, mivel az hatással lesz az egész demokratikus világra.

Mindazok alapján, amit a hatalmi elitről elmondtunk, tudjátok, hogy a demokrácia megteremtése nem okozott örömet nekik.  Számukra az nem a kormányzás ideális formája, ők ugyanis természetesen a diktatúra egy-egy formáját kedvelik, ahol ők irányíthatnak.

A bukott lények a demokráciák létrejötte óta azon igyekeznek, hogy minden kitalálható módon aláássák azokat.  Egy olyan országra tekintve, mint amilyen Oroszország, látható, hogy ott nem volt demokrácia sem a cár idejében, sem a kommunizmus alatt, annak ellenére sem, hogy néhányan azt állították, hogy a szovjet típusú kommunizmus a demokrácia egy formája volt.  Természetesen lehettek olyanok, akik ezt mondták, de igen kevesen hitték azt el.  A kommunizmus bukása után Oroszország egy demokratikus alkotmányt hozott létre.  Jelenleg azonban az látható, hogy egy ember kiemelkedett, és magát olyan pozícióba juttatta, ahol túlléphet még az alkotmányon is, sőt azt még meg is változtathatja.  Így lényegében őt kizárólag diktátornak nevezhetjük.  Ez egy példa arra, hogy bár egy ország törvénybe iktathat egy demokratikus alkotmányt, demokratikus társadalmat kísérelhet meg létrehozni, az azonban aláásható.  Oroszországban, mint láthatjátok, ez igen gyorsan meg is történt.

Az Egyesült Államok természetesen egy régebbi demokrácia, amely jóval hosszantartóbb demokratikus hagyományokkal rendelkezik.  El kell, hogy mondjam, hogy jelentős részem volt az Egyesült Államok alkotmányának a megteremtésében.  Emellett folyamatosan támogattam az országot, amely segítette azt egy bizonyos szintű demokratikus működésben.  Az emberek azonban, mint ahogy már mondtuk, természetesen az alapján szavaznak, amit tudnak.  Így a demokrácia aláásásának régóta az egyik hatékony módja az, ha elzárják őket bizonyos információktól.

A gazdaság, különösen az elitista, kapitalista, neoliberális gazdaság, szintén egy módja a demokrácia aláásásának, mivel ott a vagyon az elit kezében koncentrálódik, így ők aránytalan hatást gyakorolhatnak a gazdaságra.  Amerikában a befolyásukat lobbizással és egyéb módon vásárolják meg.  A demokrácia aláásásának természetesen többfelé módja is van, de amire a figyelmeteket rá szeretném irányítani, az a bukott lényeknek és az elitnek a legutóbbi erőfeszítése a demokrácia megroppantása érdekében, különösen az Egyesült Államokban, de a világ egyéb részein is.

Az alapján, amit Gautama Buddha mondott, a világ alapvetően egy éppen zajló színjáték, az emberek azonban a figyelmüket egy adott dologra fókuszálva azt hiszik, hogy amit látnak, az valamilyen valós történés.  Így látható, amit az észlelésetekkel, az észlelési filtereitekkel kapcsolatban mondtunk, hogy azok a négy alsó testetekben hogyan színezik meg azt, hogy hogyan látjátok a világot.  A bukott lények, a hatalmi elit mindig a tudatában volt ennek.  A bukott lények fokozottabban, de bizonyos mértékben a hatalmi elit tagjai közül is sokan tudomást szereztek erről, így anélkül, hogy ráébrednének, hogy mit tesznek, valójában hozzájárulnak ahhoz a szándékhoz, hogy kontrollálják az emberek észlelését.

A történelemre visszatekintve látható, hogy a katolikus egyház a megalakulását követően 381-ben, vagy még inkább 325-ben, ahogyan azt számoljuk, a világon az első példájává vált egy olyan szervezetnek, amely a lakosságot az észlelésük kontroll alatt tartásával kísérelte meg irányítani.  Egy mentális elképzelést, egy narratívát, egy bizonyos történetet terjesztettek azzal kapcsolatban, hogy a világ hogyan keletkezett.  Ezt az elképzelést Európa lakosságának a többségével több, mint 1000 évig el is tudták fogadtatni.  Ez uralta a társadalmat, és mint ahogy azt már korábban elmondtuk, ez teremtette meg a feudális társadalmat, amely intézményesítette azt, hogy egy kisszámú elit szinte teljes uralmat gyakoroljon a lakosság felett.

De miért kezdett lazulni a katolikus befolyás?  Azért, mert én, az akkori megtestesüléseimben, mint Roger Bacon, mint Francis Bacon, valamint a felemelkedésem után, hozzájárultam a tudomány kialakulásához.  A tudomány lényegében egy olyan világlátás létrehozásának a megkísérlése, amely nem azon a mentális elképzelésen alapul, hogy a világnak hogyan kellene működnie, hanem azokon az aktuális megfigyeléseken és kutatásokon, amelyek jelzik, hogy az valójában hogy működik.

A tudomány a maga tisztaságában, lényegében egy kísérlet arra, hogy túllépjen az ember által alkotott teóriákon, ideológiákon és mentális elképzeléseken, és kimondja, hogy: „Nézzük meg, hogy a világ hogyan működik valójában! Melyek azok az elvek, törvények, bizonyos következmények, amelyek felfedezhetők?  Találhatunk-e olyan okokat, amelyek bizonyos következményekhez vezetnek?  Előidézhetjük-e azt, hogy mindig ugyanarra az eredményre jussunk, és így létrehozhatunk-e bizonyos általános szabályokat?”

Láthatjátok, hogy pl. a katolikus egyház egy adott elképzelést terjesztett azzal kapcsolatban, hogy az égitestek hogyan mozognak, amelyet arra az elképzelésre alapozta, hogy a Föld a világegyetem központja.  Létrehozták a bolygómozgás képzelt körének rendkívül bonyolult elképzelését, hogy meg tudják magyarázni az égitestek mozgását.  De az is látható, hogy mindennek semmi köze sincs a valósághoz, mivel a Föld nem a világegyetem központja.  Így amikor egy egyszerűbb rendszer jelent meg, azt végül a tudomány elfogadásával együtt szintén el tudták fogadni.  Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy a bukott lények azok, akik arra vágynak, hogy a világegyetem központjai legyenek, így közülük azok, akik a Földhöz kapcsolódtak a fizikai, vagy más valóságokon keresztül, ők akarták volna azt, hogy a Föld az univerzum központja legyen, hogy így fontosabbnak tűnjenek.  Azért hozták létre azt a fajta világlátást is.

Mint látható, a katolikus egyház bizonyos mértékben még mindig egy elitista kísérlet arra, hogy kontrollálja az emberek észlelését.  A tudomány, a maga tiszta formájában, pedig egy abba az irányba ható kísérlet, hogy megszabadítsa az embereket az elittől, feltéve azt a kérdést, hogy: „Van-e valós alapja annak, hogy felfedezzünk valami olyasmit, amire azt mondhatjuk, hogy egyetemes érvényű, ami, lehet, hogy nem egy abszolút igazság, de legalább egyetemesen érvényes, amíg a Föld olyan, mint jelenleg. A gravitációs erő a Föld rezgésének az emelkedésével megváltozhat.  De az jelenleg egy olyan értékkel rendelkezik, amely mérhető és kiszámítható.”  A tudomány tehát egy kísérlet arra, hogy egy olyan közös alapot teremtsen, amely nem függ az emberek hitétől, mentális elképzeléseitől és az ideológiáktól.  A kommunizmus pedig természetesen egy másik példája egy olyan ideológiának, amely megpróbálta a világot egy mentális elképzeléshez alakítani.  Mivel a világot nehéz valamire rákényszeríteni, ezért a kommunizmus inkább az embereket próbálta meg a kommunizmus mentális elképzeléséhez alakítani.

A bukott lények és az uralkodó elit természetesen félrevitték a tudományt az által, hogy egy ideológiával, a materializmus mentális elképzelésével fedték el.  Míg a katolikusok szerint a bolygók mozgásának a magyarázata arra alapozandó, hogy a Föld a világegyetem középpontja, addig a materialisták azt állították, hogy a világegyetem mozgásának a magyarázata alapjául azt kell tényként tekinteni, hogy az anyagi világegyetemen túl nincs semmi.  Így ismételten egyre bonyolultabb magyarázatok születtek, amelyeknek semmi közük sincs a valósághoz.

A tudomány mégis tett olyan felfedezéseket, amelyekről elmondható, hogy olyan közel vannak ahhoz, hogy egyetemes érvényűek legyenek, mint ahogy az a Föld jelenlegi állapotából adódhat.  A tudomány a világ színpadán történő megjelenésétől kezdve az egyre több tudás felé tart, amelyet kísérletek és számítások támasztanak alá.  Így egy egyre szélesedő tudásalap jön létre, amelyre alapozva elmondható, hogy vannak olyan egyetemes tények, amelyekre építhetünk.  A bukott lények, vagy az uralkodó elit ennek természetesen nem örül, és pontosan ezért kísérelték meg a materializmussal aláásni a tudományt.  Az elmúlt néhány évtizedben azonban más eszközt is felhasználtak, amelyek az internet megjelenésével függnek össze.  Miután a materializmus átvette a hatalmat a tudomány felett, az egyre inkább elitistává vált.  Egy tudományos hatalmi elit jött létre, és most az uralja a tudományos kutatásokat és a publikációkat.  De mindenekelőtt ők tartják kontroll alatt a kutatások értelmezését és azok publikációit is.  A tudomány bizonyos értelemben egyre inkább elszakadt a mindennapi élettől, az emberektől.  Így nekik egyre kevesebb elképzelésük van arról, hogy mi történik a tudomány területén, mivel az elit egyszerűen nem akarja közzétenni azt.  Mint mindig, most is azt állítják, hogy az átlagember egyszerűen nem képes azt megérteni.  Ez természetesen nem igaz.  A tudomány mindeközben egyre elitistábbá és elitistábbá vált.

Az internet megjelenésével ez az irány azonban megtorpant, és vissza is fordult.  A tudás most hirtelen oly módon terjedhet, amelyet az elit csak nagyon nehezen képes kontrollálni.  Az történt ugyanis, hogy az internet segítségével egyrészt lehetőség nyílt a számítógépek, vagy okos telefonok általi megbízható tudásnak nevezhető egyre szélesedő tudásalap elérésére, amely bizonyos kapcsolatban áll a való világgal, és nem teljesen az ember alkotta elképzelésektől és ideológiáktól függ.  Ezt a lehetőséget az internet megjelenése biztosította, amely technológiát más felemelkedett mesterekkel együtt én támogattam.  Mit tettek eközben a bukott lények?  Nagyon aggódtak, és megkísérelték a világhálót arra használni, hogy megbízhatatlan, valótlan információkat terjesszenek, olyanokat, amelyek összezavarják az embereket, mindenfajta teóriákat rájuk zúdítva, beleértve az összeesküvés elméleteket is.

Mi lett mindennek az eredménye?  Az, hogy egyrészt jelen van a megbízható tudáson alapuló, az egyre szélesebb körű tudás irányába tartó lendület, másrészt növekszik az egyre szélesedő megbízhatatlan tudásbázisnak is az alapja, amely természetesen megbízhatónak mondja magát, azt állítva, hogy hiteles, de az valójában egy emberek által gyártott, a bukott lények által inspirált és terjesztett ismeretanyag, amely tőlük is ered, mint minden elképzelés.  Ők mindezekkel kapcsolatban azt állítják, hogy az abszolút igazságot képviselik, jótékony hatásúak, és jó szándékkal lettek létrehozva.  Ez folyamat zajlik az elmúlt két-három évtizedben, mióta félrevezető információk kezdtek el terjedni az interneten.

Mindez extrém módon az Egyesült Államok helyzetében nyilvánult meg, különösen a választásokhoz kapcsolódóan.  Mint látható volt, egy ember, Donald Trump, és egy politikai párt, a Republikánusok, váltak a bukott lények azon kísérletének a fókuszpontjává, hogy megpróbálják aláásni a valós tudásbázis növekedését és elfogadtatását.

Mint ismeretes, a demokrácia legmagasabb szintű működéséhez a benne résztvevőknek a lehető legjobban informáltaknak kell lenniük.  Az információknak természetesen megbízhatóknak kell lenniük, és a valóságon kell alapulniuk.  Más szavakkal, jelen kell lennie egy olyan közös valóságnak, amelyet az emberek többsége a demokráciában elfogad, és arra alapozva szavaz.  Az Egyesült Államokban azonban azt lehetett látni, hogy az emberek növekvő százaléka fogadott el egy megbízhatatlan tudásanyagot, és vélt tényeket.  Pontosan ez által tűnt fel néhányaknak, hogy ez a fejlemény veszélyezteti az amerikai demokráciát.

Ennek megvitatása nagyon-nagyon fontos, és teljesen jogos.  Bár én alapvetően nem osztom ezt az aggodalmat, ennek ellenére szükségesnek és fontosnak látom, hogy az év során ez a téma felmerüljön, mert az amerikaiaknak hozzá kell kezdeniük annak megvitatásának, hogy a demokrácia hogyan működhet, ha a lakosság megosztott az általuk elfogadott tényeket illetően, és hogy megbízható tudás-e az, amit elhisznek, és mi az, amit nem hisznek el.  Működik-e a demokrácia valójában, ha a választókörzetek fele nem bízik a kormányban és a választási folyamatban?  Működhet-e a demokrácia így?  Működhet-e akkor, ha bár a rendszer által megválasztott elnök van hivatalban, mégis a választókörzetek fele nem tartja őt jogos elnöknek?  Működőképes-e a demokráciával ez esetben?  Mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni?  Ezen a ponton van fontos szerepe a vitának, mivel az biztosíthatja a legmagasabb potenciálként azt, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz egy sor megbízható tény tekintetében.  A vita természetesen teret nyithat a fokozottabb megosztottsághoz is.  Ha az emberek még megosztottabbakká válnak, akkor az aláássa a demokráciát, és pontosan ez az, amit a bukott lények akarnak.  Ők olyan helyzetet szeretnének létrehozni, ahol sokan annyira nem bíznak a gazdaságban, a kormányban és az egész rendszerben, hogy az már a rendszer szétesését fenyegeti.

Tudom, hogy az Amerikai Alkotmány és a hatalommegosztás igen stabil, kiegyensúlyozott és működőképes.  Így eddig képes volt kiállni ezeket a támadásokat.  Előreláthatólag képes lesz erre a jövőben is.  Ehhez azonban egy a kollektív tudatban és sok ember egyéni tudatában végbemenő váltásra van szükség, valamint arra, hogy megvizsgáljátok, hogy hogyan jutottatok oda, hogy olyan sokan kételkednek a rendszerben.  Ez nagyon sokak számára fájdalmas folyamat lesz, mivel be kell vallaniuk valamit, amit nagyon nem akarnak, azt, hogy becsapták őket.  Egy ember tette ezt velük, akinek sikerült belevonnia őket a saját, de nem önmaga által gyártott energiaörvényébe (amelyet a bukott lények hozták létre), ám ebbe az energiaörvénybe, ebbe a párhuzamos valóságba, próbálta meg azt a mentális képet belevetíteni, hogy egy tény nem tény, hanem hamis hír, hogy létezik egy párhuzamos valóság, és az az egyetlen valódi.  Abban a valóságban ő nyerte meg a választást.  Az embereknek azonban látniuk kell a tényeket: hiába a 60 perkereset, mert azokat nem találta megalapozottnak egyetlen bíróság sem, a széleskörű választási csalás felvetése, mert azt bizonnyal közzé tette volna néhány hírforrás, ha lett volna rá bizonyítékuk.  De nem tették közzé, sőt még az Egyesült Államok főállamügyésze is azt jelentette ki, hogy nem történt választási csalás.  Sőt még a republikánus kormányzók és republikánus választási hivatalnokok is azt jelezték, hogy ez volt a legbiztonságosabb választás az Egyesült Államok történetében.  Mindezen tények ellenére továbbra is ott egy ember, aki azt állítja, hogy nem ezek a tények, hanem az, hogy a választást csalárd módon befolyásolták, elcsalták, ő pedig nem veszített.

Ha az emberek hajlandók figyelembe venni a tényeket, és összevetni azokat bizonyos állításokkal, akkor képesek váltani, és kimondani, hogy: „ennek az embernek az örvényébe, a párhuzamos valóságába sodródtunk.  Váltanunk kell, ki kell emelkednünk onnan.  Változtatnunk kell a tudatosságunkon és a kormány megítélésén.  A kormány elleni bizalmatlanságunk helyett részt kell vennünk a kormányzásban.  Kezdjük bele a demokratikus folyamatokba, követeljük, hogy egy olyan gazdaságunk, olyan rendszerünk legyen, amelyik minden ember érdekét képviseli, nem csak az elitét.”  De mint láthatjátok, szeretteim, nem teremthettek meg egy jobb amerikai társadalmat, ha továbbra is bizalmatlanok vagytok a kormánnyal szemben, ha áskálódtok ellene, mivel nem a kormány a probléma.  Az a megoldás.  A probléma pedig az elit.  Jelenleg ugyanis az elit aránytalanul nagy befolyást gyakorol a kormányra.  Azért van ez így, mert az emberek nem hajlandók beszállni a kormányzásba, ahogy arra az alkotmány alapján lehetőségük volna.  Ehelyett hagyják magukat a bizalmatlansági örvénybe sodorni, kivonva magukat a kormányzásból, és azt gondolva, hogy az nem változtat semmin, hogy annak nincs jelentősége.  Ha azt gondoljátok, hogy valami nem változat semmin, akkor az nem fog megváltozni, de csak azért, mert kivontátok magatokat az irányításból, azzal, hogy azt gondoltátok, hogy úgy sem változik semmi.  De ennek az ellentétét gondolva, és a kormányzásban részt véve változást generálhattok.

Mint látjátok, szeretteim, ez az a lecke, amelyet az embereknek a demokráciából meg kell tanulniuk.  A demokrácia egy olyan kormányzás, amely az emberekből, az emberek által, az emberek érdekében történik.  Ha ők azonban nem vesznek részt benne, akkor az az elitből, az elit által az elit érdekében történik meg.  Ők ugyanis részt vesznek abban, bár a színfalak mögött elrejtőzve, de ott vannak.  Ha az emberek, vagyis ti, kevésbé vesztek abban részt, mint az elit, akkor kinek lesz nagyobb hatása a kormányzásra?  Azoknak, akik jobban részesei annak.  Mutogathattok ismételten mindazokra az előnyökre, amelyekkel az elit rendelkezik: a sok pénzre, a hatalomra, és az öregfiúk hálózatára, valamint arra, hogy sokakat ismernek, az elit azonban nem azonos az emberekkel.  Mi az egyedüli a demokráciában?  Az, hogy minden egyes ember egy szavazattal rendelkezik, és minden szavazat csak egynek számít.

Így ha az emberek részt vesznek benne, akkor már csak a létszámuk miatt is túlszárnyalják az elitet.  Ehhez azonban állandó éberségre van szükség.  Ez hiányzik az amerikai emberekből és a demokratikus országok lakóiból világszerte.  Ezért hoztátok létre kollektívan azt a krízist, amely most hirtelen kétséget ébresztett bennetek az amerikai demokráciát illetően.  Azok pedig, akik közületek a figyelmüket odairányítva hirdetik, vagy megerősítik ezt a kételyt, nem segítenek a probléma megoldásában, hanem tovább rontják a helyzetet.  Az elit hozta ugyanis létre azt, hogy sokan kétségbe vonják az alapvető tényeket, a megbízható adatokat, információkat.  Ez pedig fenyegetést jelent a demokráciára nézve, mivel nem egyesült emberekként, hanem megosztottakként szavaztok.

Mi a lényege az amerikai alkotmánynak, szeretteim?  A hatalommegosztás.  Mi a lényege a hatalommegosztásnak?  Az, hogy megakadályozza az Egyesült Államok elnökét abban, hogy olyanná váljon, mint Anglia György királya volt, aki ellen az alapító atyák küzdöttek, annak érdekében, hogy létrehozzák ezt az országot.  Donald Trump nem egy király, és nem is az Egyesült Államok ügyvezető igazgatója.  Bár ő maga úgy tartotta, hogy a kormányzást úgy kell megvalósítani, mint az üzleti életben.  Mit jelent ez, szeretteim?  Vessetek egy pillantást a gazdasági társaságokra.  Mit jelképeznek?  Demokráciát képviselnek-e?  Az alkalmazottaik szavazhatnak-e?  Nem.  Egy-egy cég egy-egy önkényuralom, és Donald Trump pontosan ezt akarta.  Magát kivételnek tekintve alá akarta ásni a demokratikus intézményekbe vetett hitet: „Ne higgyétek el azt, amit az államállamügyészek mondanak, ne higgyétek el, amit a választásban résztvevő hivatalnokok mondanak, és ne higgyétek el, amit a szenátus vezetői állítanak.  De ne higgyetek abban sem, amit a kiberbiztonság vezetője, vagy amit az igazságügy miniszterem mond.  Ne higgyetek a szenátus vezetőjének sem, aki azt állítja, hogy a választást elvesztettük.  Ne higgyek semmiben, ha az ellentmond annak, amit én mondok.  Kizárólag nekem higgyetek.”  Nos, szeretteim, pontosan ez az, amit György király is mondott, amit a Pápa is mond, amit Kína vezetője, miniszterelnöke is hangoztat.  Ez az, amit korszakokat átívelően minden idők diktátorai állítottak: „Ne higgyétek el azt, amit bárki mond, ha az ellentmond annak, ami én mondok.  Csak nekem higgyetek!”

Most megragadom az alkalmat arra, hogy összezúzzam ezt az illúziót, ezt a mátrixot, ezt a kollektív tudatot, amely olyan sok amerikaival hitette el, hogy a hamis hírek valósak, amely állításokat egy kalap alá vettek a tényekkel.  Legyenek mind összezúzva!  Legyenek összezúzva a fizikai oktávban!  Legyenek összezúzva az érzelmi oktávban!  Legyenek összezúzva a mentális és az önazonosság oktávban, nem csak Amerikában, hanem minden demokráciában a Földön!  Az emberek ébredjenek rá, hogy létezik a megbízható tényeknek egy szilárd alapja.  Ha ezt nem fogadják el, akkor aláássák a demokráciát és a demokratikus szabadságot, mivel az egyetlen dolog, ami garantálja a szabadságukat, az a demokrácia.  Ott azonban nem egy  diktátor van jelen.  Egy totalitárius kormányzat soha sem képes garantálni a szabadságot.  A szabadság és a demokrácia elválaszthatatlanok.  Legyen összezúzva az az illúzió, amely megakadályoz nagyon sok amerikait abban, hogy felébredjen, és önmagába nézzen!  Mint ahogy azt Gautama említette.

Nézzetek önmagatokba a 2021-es év során.  A Nappal kapcsolatos folyamatnak én is része vagyok, és része vagyok annak a tükörnek is, amely az emberek számára megmutatja, hogy hogyan kell a tudatszintjükön változatni a választásokkal kapcsolatban az Egyesült Államokban és világszerte.  Minden demokráciában szükség van erre a váltásra.  Az embereknek rá kell ébredniük, hogy közös nevezőre kell jutniuk, megbízható információbázist kell létrehozniuk, amely az egyetértésüknek egy olyan alapja, amelyre a választásokkor támaszkodhatnak.

Ez nyilvánvalóan kihívást jelent.  A bukott lények bizonnyal mindent megtesznek annak érdekében, hogy sok állítást és az azok cáfolatait is az emberek elé tárják, annak érdekében, hogy így még nehezebben tudják kideríteni, hogy miben higgyenek.  Teljes mértékben megértem, hogy milyen nehézséget jelent kideríteni, hogy miben higgyetek.  Lehetőségetek van azonban arra, hogy fokozatosan feljebb emeljétek a megkülönböztető képességeteket.  Pontosan ezt célozta meg az a konferenciánk, amely a krisztusi megkülönböztető képesség fejlesztését tűzte ki céljául.  (A 2020. decemberi webinár témája: A krisztusi megkülönböztető képesség fejlesztése volt.)  Ennek eredményeként az kiáradt a tömegtudatba, és segíti mindazokat, akik hajlandók megnyílni, aki nyitottak, abban, hogy növeljék a megkülönböztető képességüket, és hogy eljussanak annak tudatosításához, hogy jelen van egy megbízható tudásanyag, amelyet nem kell megkérdőjelezni, és megvitatni.  Azok pedig, akik ezeket megkérdőjelezik, és vitatják, azt azért teszik, hogy manipulálják az embereket.  Nincs ennek más magyarázata.  Vagy még az lehet, hogy mindez ráébresztheti az embereket arra, hogy vannak közöttük olyanok és olyan erők ezen a világon, amelyek manipulálni akarják őket, és annak érdekében mindent megtesznek.  Vannak azonban olyanok is, akik a tudatosságuk feljebb emelésében való segédkezéssel szabaddá akarják tenni őket.

Sok ember ébredhet így arra rá, hogy valami magasabb elérésére törekedjenek.  A törvény pedig úgy szól, hogy ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik, egy olyan formában, amelyet a tanítvány képes felfogni.  Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy az embereknek készen kellene állniuk a felemelkedett mesterek létezésének az ismeretére.  A folyamatosan fennálló félrevezető kampányok ellenére is azonban létre lehet hozni a megbízható tudás tárházát.  Bizonyos elképzelésekben kialakulhat egyet nem értés, de a megbízható ismeretek egyikeként vehetjük pl. a gravitációt, amely egy adott módon hat, a gazdaságot, amely egy bizonyos módon működik, és azt a tényt is, hogy a neoliberális gazdaság elitista gazdaságként funkcionál.  Az egyetlen módja annak, hogy egy tisztességesebb, igazságosabb, egyenlőbb gazdaságot hozzatok létre, az az, ha magatok mögött hagyjátok a neoliberalizmust, és ahelyett, hogy egy másik gazdasági rendszert és gazdasági ideológiát léptetnétek a helyébe, a tudományos tanulmányokhoz és a tényekhez fordulva a következő kérdéseket tegyétek fel: Hogyan működik a gazdaság?  Hogyan működik a pénzügyi rendszer?  A pénzügyi eszközök használatának az egész gazdaságra és társadalomra nézve mik a következményei, különösen szem előtt tartva azt a tényt, hogy a vagyon az elit kezében koncentrálódik?  A gazdaságban mi teszi lehetővé azt, hogy az elit kizsákmányolhassa a lakosságot, és önmaga kezében összpontosíthassa a vagyont?  Mi ad arra lehetőséget, hogy egy olyan gazdaság jöjjön létre, ahol minden ember magasabb életszínvonalon élhet? 

A jelenlegi körülményeket alapul véve mindennek megvan az esélye, ha létrehozzátok az általánosan elfogadott tények tárházát, a közös tudásbázist, majd pedig az emberek választásának megfelelően olyan demokratikus kormányok alakulnak, amelyek a társadalmi vitákkal együtt valós tudásanyagon alapulnak.  A valóságon alapuló tudás az, amely a valósághoz kapcsolódik, nem pedig egy elmeszülemény.  Ne felejtsétek, az elmék, csak önmagukkal törődnek, mivel ezek az elmék azt hiszik, hogy ők képviselik a világ közepét, vagy, hogy nekik kell annak lenniük.  Nincs olyan, hogy a világ közepe.  Isten nem egyetlen embert tart tiszteletben, hanem mindenkit.  Egy demokráciának sem csak néhány embert kellene respektálnia, hanem mindenkit egyformán.  Az egyenlő jogok ezt jelentik.

Ezzel megadtam a lendületet az új évhez.  Arra kérlek benneteket, hogy tartsátok szem előtt a tükör hatást.  Ha úgy döntötök, akkor a Napra nézve egyszerűen azt is mondhatjátok, hogy: „St. Germain, te vagy a gazdaság tökéletes tükre.” 

Ezzel megköszönöm a figyelmeteket, és körülzárlak benneteket a Szabadság Lángjával, amely ÉN VAGYOK.

                                

 

Az oldal tetej?reUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2022-05-11 13:44:23

Újdonságok:

Az INV24 Mihály Arkangyal védjél meg invokáció lefordításra került.  Mivel igen jelentős spirituális védelmet képvisel, ezért minden spirituális érdeklődésű olvasónak nagy segítségére lehet.  Az invokációkat a mesterek ajánlása alapján 9 egymást követő napon érdemes elmondani a hatékonyság érdekében.

2021-09-14 10:28:35

A 2021-es évre vonatkozó Gautama Buddha, Mária Anya és St. Germain üzenet lefordításra került.

2021-04-08 13:20:31

A jelenlegi nemzetközi közegészségügyi helyzetre való tekintettel Kim Michaels  az Astrea Elohimhoz szóló egyik invokációját átalakította úgy, hogy azt most felhasználhatjuk a koronavírus elleni spirituális védelemre.   WINV38 Invokáció Astreához a koronavírus felemésztése érdekében Aki teheti, kapcsolódjon be egy kezdeményezésbe, amely Észtországból indult ki a mai napon, és úgy szól, hogy mondjuk közösen a fenti invokációt reggel, vagy este 8 órakor, vagy mindkét időben.  Isten áldjon mindenkit és a Földet!

2021-03-31 23:40:05

Gautama Buddha 2020-as újévi üzenete lefordításra került.

2020-03-10 21:07:59

Az 1.04 Hívás a Nagy Isteni Vezetőhöz novéna lefordításra került, amely a Teremtői tervünk megismerésében nyújt segítséget.

2020-01-24 18:01:53