Hogyan érkeznek a Mesterektől a válaszok?

Kim Michaels

Ha meg akarjátok érteni, hogy a Felemelkedett Mesterek hogyan kommunikálnak velünk, akik még testben vagyunk, akkor meg kell értenetek a Szabad Akarat Törvényét.  A létezésünknek az a célja, hogy az önészlelésünkben fejlődjünk.  Ez pedig csak úgy történhet meg, ha döntéseket hozunk, majd megtapasztaljuk azok következményeit.  Ezért azt is mondhatjuk, hogy a Földbolygó egy kozmikus tanterem, amelyben mi, a tanítványok, bizonyos leckéket tanulunk meg.

Sokféle hasonló „tanterem” létezik az anyagi világegyetemben, mindegyik egyéni jelleggel.  A Földbolygó még mindig azok közé a helyek közé tartozik, ahol nagyon különleges tapasztalatokra lehet szert tenni, megtapasztalható, hogy milyen Istentől és a többi embertől elkülönülten létezni, majd pedig felébredni ebből a tapasztalatból. 

Ennek megtapasztalását a Földet felépítő sűrű energia teszi lehetővé.  A világegyetemben vannak olyan bolygók, amelyek magasabb szintre emelkedtek, ahol az „anyag” már nem olyan sűrű, és ennek következtében közvetlenül megtapasztalható az, hogy az anyag finomabb szubsztanciából, spirituális fényből áll.  Az ilyen bolygókon már nincs arra lehetőség, hogy abba az illúzióba ringathassák magukat, hogy az egyén egy elkülönült lény, a Földön azonban erre még lehetőség van.

 

Miért kell még a nyilvánvaló tagadás lehetőségét fenntartani?

A Szabad Akarat Törvényének értelmében a Földet alkotó energiasűrűség a bolygón lakók tudatszintjének a terméke.  Lehetőség van a Föld rezgésének a feljebb emelésére, amelynek következtében egy napon már nem lesz lehetséges az, hogy az anyag a Szellemtől elkülönülhessen.  Valójában a Felemelkedett Mesterek sokunkkal együtt, akik testben vagyunk, ebbe az irányba tevékenykednek.  Ameddig azonban az emberiség egy kritikus tömege önként nem emeli a tudatát arra a szintre, ahol a váltás megtörténhet, addig a mestereknek tiszteletben kell tartaniuk a Szabad Akarat Törvényét.

Ez más egyéb mellett azt jelenti, hogy a mesterek nem jelenhetnek meg egyszerűen az égben, vagy bármilyen tagadhatatlan megnyilvánulási formában, és nem is kommunikálhatnak az emberiséggel, csak oly módon, hogy az elkülönülés alapvető illúziója fennmaradhasson azok számára, akik önmagukat még mindig elkülönült lényként akarják látni.  Más szavakkal, az alapvető princípium, amelyet a mestereknek követniük kell, a nyilvánvaló tagadás fenntartása.  Fenn kell, hogy maradjon Isten létezésével kapcsolatban a tagadásnak a lehetősége, és az anyagi valóság feletti spirituális valóság tagadásának lehetősége, valamint a Felemelkedett Mesterek léte és a velük való kommunikáció tagadásának a lehetősége. 

Ennek a célnak az érdekében a mesterek nagyon speciális módon kommunikálnak az emberekkel, amelyet könnyű figyelmen kívül hagyni, és könnyű tagadni.  Az 1800-as évek közepéig a mestereknek nem volt engedélyezve, hogy a létezésükről az emberek bármilyen nyilvános kommunikációs formában pl. mindenki által elérhető könyvek által értesüljenek.  Ehelyett kizárólag csak az úgynevezett titkos társaságokban működhettek, ahol a mesterek létezése csak azok számára volt felfedve, akik bizonyos beavatásokon keresztülmentek.

A 19. század második felében a mesterek engedélyt kaptak arra, hogy a létezésükről a kommunikáció nyilvános formáiban szó eshessen, megjelenhettek olyan könyvek és szervezetek, akik nyíltan állították azt, hogy az információikat a mesterekkel való kommunikáció által nyerik.  Azóta könyvek és eszközök sora jelent meg egy-egy szerzőtől, vagy szervezettől.  Nem állt rendelkezésre azonban egyetlen olyan tagadhatatlan bizonyíték sem, amely igazolta volna, hogy az információ olyan lényektől ered, akik az anyagi világegyetemen túl léteznek.

Hogyan tudhatjátok meg, hogy mi valós?

Ha valaha megfigyeltek egy ateisták és istenhívők közötti vitát, akkor láthatjátok, hogy az emberek évszázadokon keresztül vitatkoznak Isten létezéséről anélkül, hogy bárki olyan bizonyítékkal állna elő, amely az ellentétes tábort meggyőzné.  Ennek az az oka, hogy az emberi elme képes arra, hogy bármiért, vagy bármi ellen vitatkozzon anélkül, hogy arra egy végső megoldást találna.

Van-e kiút ebből az intellektuális állóvízből?  Van bizony, mégpedig az, ha az intuitív képességeinket kezdjük el használni.  A Felemelkedett Mesterek létezését kizárólag belső, intellektuális, vagy misztikus megtapasztalás által észlelhetjük, amelynek eredményeként az intellektuális, lineáris elmén felül egyszerűen tudjuk, hogy létezik a spirituális valóság, a Felemelkedett Mesterek valósága.

Hogyan tudhatjátok azt, hogy az ezen a honlapon lévő tanítások valóban a Felemelkedett Mesterektől erednek?  Csak azáltal tudjátok majd, ha a honlap rezgése rezonanciába kerül a belsőtökkel.  Ha ilyet nem tapasztaltok, akkor egyszerűen tovább léptek, más tanításokat és eszközöket kerestek, olyanokat, amelyek veletek együttrezonálnak.

Más módon is meghatározható azonban az, hogy mi valós és mi nem; ez azonban csak azoknál az embereknél működik, akik tudatában vannak az intuitív képességeiknek.  Ha bármilyen anyagot olvastok, hangolódjatok a szívetekre, és figyeljetek arra, hogy az olvasott anyag hatására a finom energiáitok felfelé emelkednek-e, vagy lesüllyednek.  Ha az energiáitok emelkednek, akkor az jó jele annak, hogy az adott anyag hozzásegíthet benneteket a tudatszintetek emeléséhez.

Hogyan kommunikálnak a Mesterek?

A Felemelkedett Mesterek az emberekkel többféle módon is képesek kommunikálni.  Igazán fontos, hogy ne váljunk túl intellektuálisakká, és ne akarjuk őket oly módon kategorizálni, amelyet az emberi elme képes megragadni.  Ezt azért se tegyük, mert a mesterek csak akkor tudnak segíteni, ha a lineáris tudatunk fölé emelkedünk.  Segítségünkre van, ha tudjuk, hogy a velük való kommunikáció kétféle lehet: közvetlen és közvetett.

A közvetett kommunikációt hasonlíthatjuk ahhoz, ahogy a rádió, vagy a televízió állomás működik.  A Felemelkedett Mesterek a spirituális valóságból folyton sugároznak bizonyos energiát, üzeneteket.  Fontos azonban tudni, hogy ezeket a jeleket nem foghatják azok, akik a normál, vagy általános tudatszinten vannak.  Mindannyiunk tudatának adott az a képessége, hogy ezekre a jelekre hangolódjon, de csak akkor történhet meg ez, ha valaki a tudatszintjét a „normál” szint fölé emeli.  Bárki azonban, aki hajlandó a tudatszintjét feljebb emelni, képes a mesterek közvetítésére hangolódni. 

A történelem során sok ember vette hasznát ennek a képességének.  Az emberek sokszor tudatosan nem is észlelték azt, hogy az ötleteik honnan eredtek, ezért hittek a múzsákban, az ihletben.  Néhányan életükben csak egyszer voltak képesek ihletet kapni, míg mások magasabb szintű ráhangolódással rendelkeztek.  Ezen az általános közvetítésen keresztül a mesterek képesek voltak arra, hogy sok olyan ötletet juttassanak el a fizikai valóságba, amelyeknek pozitív hatása volt az emberiség fejlődésére.

De túl ezen az indirekt, nem specifikus kommunikáción, a mesterek sokkal közvetlenebb módon is kommunikáltak.  Ez azonban csak akkor történhet meg, ha valaki tudatában van a Felemelkedett Mesterek létezésének.  Bizonyos esetekben az emberek a közvetlen kommunikációik eredményét könyvekben jelentették meg anélkül, hogy felfedték volna azok forrását.  Más esetekben kinyilvánították, hogy a kapott üzenetük a mesterektől származik.  Bizonyos emberek esetében lehetséges az is, hogy a Felemelkedett Mesterek közvetlenül a testben lévő személyen keresztül szólnak.  Ezt hívják hagyományosan diktálásnak, vagy üzenetnek.  Ezeket az üzeneteket néhányan írott formában jelenítik meg, míg mások kimondják azokat akár emberek csoportjai előtt is.

Az ezen a honlapon lévő tanítások és eszközök a Felemelkedett Mesterek hagyományos közvetlen kommunikációján keresztül érkeznek.  2002 óta én, Kim Michaels, üzeneteket és eszközöket kapok a mesterektől.  A feleségem, Helen, ezt 2009 óta végzi.  Annak ellenére azonban, hogy már egy ideje ezzel foglalkozom, úgy érzem, hogy még mindig tréning alatt állok.  Azt gondolom, hogy bölcs dolog észlelni azt, hogy a Föld egy tanterem, és mindaddig, amíg itt vagyunk, van még tanulnivalónk.

Néhány szervezetben azt a személyt, aki az üzeneteket kapja, közvetítőnek nevezik.  Én személyesen úgy érzem, hogy ez nagyon szerény pozíciónak tekinthető.  Sajnálatos módon néhány szervezetben a közvetítői pozíciót bálványozzák, és fontosabbnak tartják magát a közvetítőt, mint a szervezet többi tagját, mintha a közvetítő lenne az egyetlen kapocs az emberek és a mesterek között.  Én azonban magamat csak „nyitott kapunak” tekintem.  Tudatában vagyok annak, hogy minden emberben megvan a képesség arra, hogy a Felemelkedett Mesterekre hangolódjon. Valójában, ha a web-felületen lévő tanítások sikerrel járnak, akkor sokaknak nyújtanak majd segítséget a ráhangolódásban.

Mi az üzenet?    

Sok spirituális ember számára a mesterekkel való kommunikáció csatornázást jelent.  A csatornázás szó azonban széleskörű jelenség leírására használatos.  Ebben az írásomban én azt közlöm, hogy én hogyan kapom az üzeneteket a mesterektől.  Ezzel senki munkáját nem kívánom kisebbíteni, csupán tisztázni szeretném, hogy én mit teszek.

Egy diktáláskor a tudatomat egy adott mester Jelenlétére hangolom.  Nem kerülök transzba, mivel az én értelmezésem alapján a Felemelkedett Mesterek nem dolgoznak transz csatornákon keresztül.  Ennek az az oka, hogy azzal megsértenék a szabad akaratot, mivel az esetben a csatornázó nincsen tisztában azzal, amit a csatornázó entitás tesz, vagy mond a transz során.  Én azonban a folyamat alatt teljes mértékben tudatos vagyok.  Arra lettem kiképezve, hogy semleges, tiszta tudatállapotban maradjak, amelynek során a személyes gondolataim, vagy érzéseim nincsenek bevonva. 

A legtöbb esetben nem vagyok tudatában annak, hogy egy mester mit mond majd az üzenete során.  Bizonyos esetekben tudom, hogy mi lesz a téma, és gyakran rendelkezem még a diktálást megelőzően egy kezdő gondolattal is.   Az üzenet kezdetétől az én feladatom az, hogy a mesterre hangolódva maradjak, és ne vonja el a figyelmemet valamilyen külső, vagy a saját belső zajom.  (Volt már, hogy 100 ember előtt állva vettem az üzeneteket, és volt olyan is, hogy az nyilvános helyen zajlott.) Gyakran kezdek el egy üzenetet anélkül, hogy bármilyen elképzelésem lenne arról, hogy mi fog elhangzani, és bár egy-egy üzenet egy óránál is hosszabb ideig tarthat, a mondanivalója mégis teljesen összefüggő, amelyet a külső tudat egyszerűen nem is lenne képes kivitelezni.

A mesterek nem szavakat árasztanak ki, amelyeket a tudatomban meghallok, majd megismétlek, és nem is látom lángoló betűkkel leírva azokat, amelyeket felolvashatnék.  Én a tudatfolyamra hangolódom rá, amely túl van a szavak lineáris eszközén.  A tudatáramlat a tudatomban szavakká„fordítódik le”, és így hallom a kimondott szavakat, de én, természetesen dönthetek úgy, hogy bármikor megszakítom ezt a folyamatot. 

Az üzenetek legfontosabb elemei azonban nem a hallható szavak, hanem a spirituális fény áramlata, amelyet a szavak hordoznak.  A diktálásnak mindig van egy olyan üzenete, amely felfogható a lineáris, intellektuális elme számára.  Ha azonban csak az elmétekkel olvassátok, vagy hallgatjátok az üzeneteket, akkor elmulasztjátok a legfontosabb részt, vagyis a fényt.  Mivel én már meglehetősen régóta veszem az üzeneteket, ezért hozzászoktam a folyamathoz, de nem rég mégis érdekes tapasztalathoz jutottam.  A Maha Chohan üzenetét közvetítette, egy konferencia során.  A hallgatóság között volt olyan, akinek ez a koncepció új volt, és bizonyos mértékben szkeptikusan hallgatta a kimondottakat.  Az üzenet után megjegyezte, hogy egyszerűen képtelenség egy ember számára az, hogy egy órán keresztül akkora erővel a hangjában beszéljen, ahogyan én beszéltem, és a vége felé még fokozni tudja a beszédje erejét.  Ráébredtem, hogy igaza van, ez pedig egy fontos kérdést vet fel.

Az üzeneteim gyakran egy óráig, vagy még tovább tartanak, és a legtöbb esetben végig állom ezt az időt.  Ennek ellenére mindezek után soha sem éreztem magam fizikailag, mentálisan, vagy emocionálisan fáradtnak, hanem inkább energiával teltnek, valamint azt éreztem, hogy a tudatom új tisztasági szintre emelkedett.  Aggasztana, ha kimerültnek érezném magam az üzenetek közvetítése után, mivel az azt jelentené, hogy az üzenetetek fogadása energiavesztéssel jár.  A Felemelkedett Mesterek ehelyett a diktálás során fényt adnak át nekem, és ezzel egy időben a hallgatóságra is fényt árasztanak.  Ezért, ha az üzenetek teljes előnyét ki akarjátok aknázni, akkor hangolódjatok ti is a fényre, amelyet úgy tehettek legjobban meg, ha az üzeneteket meg is hallgatjátok.

Hatással van-e az üzenetre a közvetítő tudata?  

A Felemelkedett Mesterek tudatállapota nagyon magasan van ahhoz képest, amit mi itt a Földön normál tudatállapotnak nevezünk.  A leglényegesebb különbségek egyike az, hogy a mesterek nem lineáris, intellektuális elmével gondolkodnak, hanem szférikusan.  Valójában a mesterek szférikus tudatából lehetetlen mindent szavakban önteni. 

Ez azt jelenti, hogy az üzeneteket megszínezi a közvetítő szóhasználata és a kulturális háttere.  Látom azt is, hogy amennyiben a közvetítő egyfajta nagyon erős meggyőződéssel rendelkezik, akkor nem lesz képes a diktálás azon részeinek vételére, amely ellentmond az ő meggyőződésének.  Ez az oka, hogy én személyesen arra törekszem, hogy nyitott kapu legyek, vagyis arra, hogy az elmémben semmi olyasmi ne legyen, amely eltorzítaná az üzenetet.

Találkoztam olyanokkal, akik úgy érezték, hogy egy „jó” közvetítőnek pontosan azt kellene mondania, amit a mester mondani akar, és nem színezheti meg az üzeneteket.  A személyes tapasztalataim alapján, valamint más közvetítőket figyelve arra ébredtem rá, hogy mélyebb megértésre van szükség.  Egyszerűen nem lehetséges az, hogy a közvetítő tudata ne legyen hatással az üzenetre, mivel az, ahogy a nyelvet használjuk egy tudat alatti folyamat.

Mivel nem vagyunk transzban, a mesterek a tudatunk adottságait kihasználva beszélnek rajtunk keresztül.  Ennek a ténynek az egyik oldala az, hogy a mesterek csak azt sokszorozhatják meg, amellyel a tudatszintünkben rendelkezünk.  Így természetesen azokat a szavakat és koncepciókat fogjuk használni, amelyeket ismerünk.  Ugyanakkor a mesterek nem adhatnak rajtunk keresztül olyan témával kapcsolatos üzenetet, amelyről semmit ismerettel nem rendelkezünk, mert akkor nincs mit megsokszorozniuk.

Ráébredtem arra is, hogy ez bár korlátnak tűnik, valójában nem az.  Mint ahogy már arról máshol már volt szó, a Földön 144 tudatszint nyilvánulhat meg.  Amíg a mesterek által adott üzenetek 144 szinten értelmezhetőek, addig a mesterek egy adott közvetítővel csak az emberek egy bizonyos szegmensét akarják elérni, vagyis azokat, akik egy adott tudatszint- tartományban vannak, vagy egy bizonyos spirituális, vagy kulturális háttérrel rendelkeznek.

Amikor egy mester kiválasztja a közvetítőjét, akkor olyan embert választ, akinek a tudata sokban hasonlít a célközösség tudatának jellemzőihez.  Más szavakkal, nem nevezhető korlátozásnak az, ha a közvetítő a nyelvet bizonyos módon használja, vagy ismert számára többféle koncepció, mivel hasonlít a hallgatóságának a tudatához.  Ez bizonyos mértékben kihívást jelent olyan formában, hogy sem a közvetítő, sem a hallgatóság nem hiheti azt, hogy a hallottak az egyetlen módja annak, ahogy a Mesterek szólhatnak.

A Felemelkedett Mesterek azért használnak bizonyos közvetítőket, hogy hozzásegítsenek egy adott embercsoportot ahhoz, hogy azok túllépjenek a jelenlegi tudatszintjükön, a jelenlegi mentális dobozukon.  Az örök kihívás pedig az, hogy az üzenet a mentális dobozunkon túlról érkezik, ezért kell, hogy az üzenetet kövessük, ahelyett, hogy megpróbálnánk azt, vagy a Felemelkedett Mestereket a saját meglévő elmedobozunkba illeszteni.  Személyesen láttam már olyanokat, akik azt akarták, hogy a mesterek igazodjanak ahhoz, amit ők hallani akartak, ezért azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amely ellen folyamatosan védekeznünk kell annak érdekében, hogy a tudatunk mindig nyitva álljon azokra az elképzelésekre, amelyek a jelenlegi elmedobozunkon túlról érkeznek. 

Azt akarom jelezni, hogy a diktálás mindig szférikus kommunikáció, amely a szavak lineáris eszközével jut kifejezésre.  Ezért ha a legtöbbet akarjátok kihozni a diktálásokból, akkor túl kell lépnetek az analizáló elméteken, és a tudatotok intuitív képességeit kell felhasználnotok.  Azt is mondhatjuk, hogy az üzenetek legfontosabb aspektusa nem a szavakban rejlik, mivel a lineáris elme mindig vitába száll a szavakkal, mellettük, vagy ellenük érvelve.  A legfontosabb az, hogy ráébredjünk, hogy valami a magasabb valóságból áramlik le, és használjuk fel azt a valamit arra, hogy eszköze lehessen a tudatunk feljebb emelésének egészen addig a pontig, amikor a Felemelkedett Mestereket közvetlen belső megtapasztalással észlelhetjük.  Bízom abban, hogy az üzeneteim hozzájárulnak ennek a tapasztalatnak a megszerzéséhez, és bízom benne, hogy soha sem fogom hagyni, hogy az én kommunikációm korlátozza a ti belső kommunikációtokat.

A mesterek rajtam keresztüli kommunikációjának kiegészítéseként hadd mondjam el, hogy néha az üzeneteket előbb leírom, ahelyett, hogy azokat kimondanám, és később szövegként átírnám.  A gyakorlati eszközöket, olyanokat, mint a fohászok, vagy rózsafüzérek általában leírom, és nem kimondott üzenetként veszem át, de néhány esetben a fohászok az elhangzott üzenetetekre épülnek. 

Tűnődjetek most el Jézus értekezésének kivonatán, amely az anyagi világegyetem négy szintéről szól, mivel annak különleges jelentősége van a Felemelkedett Mesterekkel való kommunikáció szempontjából.

Jézus:   Az emberi tudat képes rádióvevőként működni.  Mint mondtam számos rádióhullám járja át ezt a szobát, amelyben itt ültök.  Ha a rádiót bekapcsoljátok, akkor ráhangolódhattok ezek bármelyik hullámára azáltal, hogy az állomáskereső gombot megforgatjátok.  A rádió a különböző energiahullámot hallható hanggá alakítja, amelyeket különböző rádióállomásokként észleltek.  A tudatos elmétek rendelkezik azzal a képességgel, hogy rádióvevőként működjön, és képes az anyagi világegyetem minden szintjére ráhangolódni.  De emellett képes a spirituális valóság szintjeire is ráhangolódni.  Más szavakkal, az emberek elméje rendelkezik azzal a képességgel, hogy az anyagi világegyetemen túlra érjen, ráhangolódva egy intelligens lényre az érzelmi, a gondolati valóságban, vagy az önazonosság valóságszintjén, de még a spirituális valóságban is.

Ebből a tanításból következik, hogy ha megpróbáltok bármelyik másik valóság intelligens lényeivel kommunikálni, akkor tudatában kell lennetek annak, hogy nem minden lény jóindulatú.  Néhányuk nagy valószínűséggel, akarattal lázadt fel Isten törvényei ellen, és benneteket is ilyen irányba akar manipulálni. 

Kezdetben azonban mind a négy valóságot jóindulatú lények népesítették be.  Az érzelmi valóság azonban olyan nagymértékben szennyeződött, és annyira a manipuláció áldozatává vált, hogy ott nincs többé jóindulat lény.  Az összes ott jelen lévő lény kiegyensúlyozatlan, akik azt gondolják, hogy a cél szentesítheti az eszközt, és ha valamit jónak éreztek, akkor megtehetitek.  Vannak olyan emberek a Földön, akik ezt a tudatszintet testesítik meg, mivel a saját kiegyensúlyozatlan érzelmi testük az érzelmi valóságra hangolódott.  Az ilyen emberek az érzelmi valóság manipulatív lényeinek rabszolgáivá váltak.

A gondolati valóság szintén erősen szennyezett, de ennek ellenére ott találhatóak olyan lények, akik nem rosszindulatúak. A többségük azonban annak a tudatszintnek a csapdájába került, amely alapján azt gondolják, hogy intellektuálisan képesek mindent megérteni.  Néhányan közülük azt képzelik, hogy jobban értik a világ működését, mint Isten, és ezért azt is jobban tudják Istennél, hogy a világot hogyan kellene irányítani.  Ez az intellektuális büszkeség.  Mint látható, sokan testesítik meg ezt a Földön, amelynek az oka az, hogy a mentális testüket a mentális valóság ezen gőgös lényeire hangolták.

Az önazonosság valósága a legtisztább valóság, bár ezt is beszennyezte a hamis önazonosság-érzékelés.  Itt van néhány olyan lény, akik önmagukat Istentől elkülönülve azonosítják, és ezt vetítik rá az emberiségre.  Találhatóak azonban itt olyan lények is, akik spirituális lényekként fenntartották a korrekt önazonosságukat.

Mi, a Felemelkedettek Serege, az emberiség tanítóiként szolgálunk.  Hajlandóak vagyunk bárkivel kommunikálni annak érdekében, hogy támogassuk a spirituális útján.  Amikor a Föld még teljesen tiszta volt, akkor megjelenhettünk az anyagi világban az embereknek, ők pedig beszélhettek velünk.  Ez nem azért volt lehetséges, mert anyagi testet öltöttünk, hanem azért, mivel az emberek tudatszintje olyan tiszta volt, hogy képesek voltak észlelni a spirituális „testünket”.  Képesek voltak az érzékszerveikkel érzékelni a spirituális testünket.  Jelenleg az emberek által létrehozott kiegyensúlyozatlanság eredményeként az egész anyagi világegyetem rezgésszintje lecsökkent, ezért sokkal nehezebbé vált az emberek számára az, hogy bennünket észleljenek.  Már nem láthatnak minket a fizikai szemükkel, kivéve néhány speciális esetet, amikor fizikai megjelenést öltünk.

Ahhoz, hogy a jelenlegi világban a Felemelkedettek Seregével kommunikálni tudjatok, ahhoz a tudatszinteteket kell egy magasabb szintre felemelnetek, amely azt jelenti, hogy ki kell egyensúlyoznotok a négy alsó testeteket.  Ezt csak úgy lehetséges, ha a Krisztusi tudatszint középső útját eléritek.  Ha nem éritek el a Krisztusi tudatszint egyensúlyát, akkor nem léphettek kapcsolatba a Felemelkedettek Seregével.  Kapcsolatba kerülhettek viszont azokkal a lényekkel, akik az alsóbb szinteken léteznek.  Fontos azonban emlékeznetek arra, hogy az ilyen lények azért ragadtak bizonyos szinten, mert kiegyensúlyozatlanná váltak az alacsonyabb testeik, vagy az egyik, vagy több vonatkozásában.  Ezért, ha a felső valóság megbízható információira vágytok, akkor el kell érnetek a Krisztusi tudatszintet, amely azt jelenti, hogy kiegyensúlyoztátok mind a négy alsó testeteket.

Az oldal tetej?reUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2022-05-11 13:44:23

Újdonságok:

Az INV24 Mihály Arkangyal védjél meg invokáció lefordításra került.  Mivel igen jelentős spirituális védelmet képvisel, ezért minden spirituális érdeklődésű olvasónak nagy segítségére lehet.  Az invokációkat a mesterek ajánlása alapján 9 egymást követő napon érdemes elmondani a hatékonyság érdekében.

2021-09-14 10:28:35

A 2021-es évre vonatkozó Gautama Buddha, Mária Anya és St. Germain üzenet lefordításra került.

2021-04-08 13:20:31

A jelenlegi nemzetközi közegészségügyi helyzetre való tekintettel Kim Michaels  az Astrea Elohimhoz szóló egyik invokációját átalakította úgy, hogy azt most felhasználhatjuk a koronavírus elleni spirituális védelemre.   WINV38 Invokáció Astreához a koronavírus felemésztése érdekében Aki teheti, kapcsolódjon be egy kezdeményezésbe, amely Észtországból indult ki a mai napon, és úgy szól, hogy mondjuk közösen a fenti invokációt reggel, vagy este 8 órakor, vagy mindkét időben.  Isten áldjon mindenkit és a Földet!

2021-03-31 23:40:05

Gautama Buddha 2020-as újévi üzenete lefordításra került.

2020-03-10 21:07:59

Az 1.04 Hívás a Nagy Isteni Vezetőhöz novéna lefordításra került, amely a Teremtői tervünk megismerésében nyújt segítséget.

2020-01-24 18:01:53