WINV20 Invokáció Magyarországnak a kommunizmus örökségétől való megszabadulásáért

(Szitás Tamás fordítása)

Megjegyzés: Ez az invokáció a Mihály Arkangyalhoz Oroszországért szóló invokációjának az adaptációja. Arra szolgál, hogy a segítségével egy adott ország, a mi esetünkben Magyarország, megszabadulhasson a kommunista uralom maradványaitól.   

Az invokációval spirituális fényt hívunk be, ami segít átváltoztatni azokat az országokat, amelyekre fizikailag, vagy tudatilag hatással voltak a kommunizmus és a totalitáriánizmus energiái.

1. rész

Az Atya, a Fiú, a Szent Szellem és a Csodálatos Anya feltétel nélküli szeretete nevében. Ámen.

Szeretett Mihály Arkangyal, ezt az invokációt azért mondom, hogy az Úr akarata és az Úr királysága valósuljon meg Magyarországon, hogy a magyarok megsza­baduljanak a totalitárius erőktől, és hogy . .(itt írjuk le azt a helyzetet és azokat a körülményeket, amelyet szeretnénk, ha Mihály Arkangyal és az angyalai segítenének megoldani).

Az Úr Imája

Atya- és Anya- Istenünk, aki minden életben jelen vagy, tiszteljük a Jelenlétedet, amely ÉN VAGYOK önmagunkban.  Elfogadjuk a királyságod megnyilvánulását rajtunk keresztül Magyarországon.  Az akaratod megnyilvánulásának érdekében felvállaljuk a személyes felelősségünket a Földön, úgy, ahogy az a mennyben megvalósul.
Elfogadjuk, hogy minden nap lehetőséget adsz nekünk arra, hogy azzá váljunk, aki Te vagy.  Tudatában vagyunk, hogy megbocsájtod a nem tökéletes megnyilvánulásainkat, mint ahogy mi is megbocsájtjuk azokat másoknak, és a saját akaratunkat alárendeljük a bennünk jelenlévő magasabb akaratnak.  Így elfogadjuk annak igazságát, hogy a világegyetem azt küldi vissza számunkra, amit kibocsájtunk. 
Felelősséget vállalunk az életünkért és a bolygónkért.  Fogadjuk, hogy túllépünk az alsó énünk kísértésein, hogy megszabadíts bennünket az összes nem tökéletes energiától.  Megerősítjük, hogy az országod, a hatalmad és a dicsőséged megvalósul Magyarországon most és mindörökké. Ámen. 

Mihály Arkangyal, vedd át az uralmat az összes sötét erő felett Magyarországon

Jézus Krisztus nevében és a saját Krisztusi énem által ezennel felhatalmazom Mihály Arkangyalt, hogy vegye át az uralmat Magyarország felett, zárjon el, és emésszen fel minden sötét erőt, amelyek erőszakkal veszik el a testvéreink spirituális fényét. Ezért megparancsolom:

1. Mihály Arkangyal nyilvánítsd meg a Lángoló Jelenlétedet bennem, alakíts ki egy át­hatolhatatlan pajzsot az energiamezőm körül és minden ember energiamezeje kö­rül Magyarországon. Kösd meg, emészd fel az összes energiaörvényt és a félelem sötét szellemeit. Szabadítsd meg Magyarország fiait és lányait minden félelemtől, miszerint nem elég jók, nem képesek önmaguk irányítására, vagy, hogy Isten számára nem kedvesek. Segíts elfogadniuk a valós identitásukat Isten fiai és lányaiként, akik képesek uralni önmagukat a bennük lévő Krisztusi elme által.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

2. Mihály Arkangyal, kösd meg, emészd fel az összes energiaörvényt, valamint a büszkeség és a kisebbrendűség érzés sötét szellemeit. Szabadítsd meg Magyarország fiait és lányait az uralkodó elit manipulációitól, amelyek elhitették velük, hogy a kom­munizmus békét és boldogságot hoz a világra. Segíts meglátniuk, hogy az a nemzetközösség, ami után vágyódnak, csak a Krisztusi elmével lehetséges. Segíts nekik elfogadni, hogy Isten többi gyermekével egyenlők, és hogy Magyarország úgy találja meg egyenrangú helyét a nemzetek közt, ha a Krisztusi vízióra emelkedik.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

3. Mihály Arkangyal, kösd meg, emészd fel az összes energiaörvényt és a harag sötét szellemeit. Szabadítsd meg Magyarország fiait és lányait az Isten iránti haragjuktól, attól a hajlamuktól, hogy másokat hibáztassanak a saját nyomorúságukért, valamint attól a vágyuktól, hogy más nemzeteket vádoljanak, és büntessenek. Segíts elfogadniuk, hogy Isten gyermekei ők, akik felhasználhatják Isten erejét és a Krisztus tökéletes vízióját arra, hogy egy szebb jö­vőt teremtsenek Magyarország számára.  

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

4. Mihály Arkangyal, kösd meg, emészd fel az összes energiaörvényt és a depresszió sötét szellemeit. Szabadítsd meg Magyarország fiait és lányait attól az érzéstől, hogy soha nem fog semmi megváltozni, hogy a múlton túllépni nem lehet, és hogy Magyarország kudarcra van ítélve. Segíts nekik elfogadni, hogy Istennel minden lehetséges, hogy Magyarország túl fog lépni a múltján, és fényes jövő vár rá.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

5. Mihály Arkangyal, kösd meg, emészd fel az összes energiaörvényt és a kétségbeesés sötét szellemeit. Szabadítsd meg Magyarország fiait és lányait attól a meggyőződésüktől, hogy képtelenek arra, hogy saját maguk urai legyenek, és erőtlenek ahhoz, hogy jobbá tegyék a saját jövőjüket. Segíts nekik elfogadni, hogy csak akkor erőtlenek, ha megtagadják Isten erejét önmagukban. Segíts túllépniük azon a hajlamukon, hogy felad­ják, mielőtt megpróbálnák, annak érdekében, hogy rajtuk keresztül Krisztus győzedelmeskedhessen Magyarországon.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

6. Mihály Arkangyal, kösd meg, emészd fel az összes energiaörvényt és a passzivitás sötét szellemeit. Szabadítsd meg Magyarország fiait és lányait attól a meggyőződésüktől, hogy képtelenek uralkodni az országukon, ezért másnak kell uralkodnia Magyaror­szág felett, valamint annak érzetétől, hogy erős vezetőre van szükségük, aki megmondja, hogy mit tegyenek. Szabadítsd meg őket attól a hazugságtól, hogy az egyén kép­telen változást eredményezni, és segíts nekik elfogadni, hogy egy Krisztusi lény ké­pes feljebb emelni az egész nemzetet, mivel a Krisztusi elmén keresztül irányítani tudják a nemzetüket és saját sorsukat.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

7. Mihály Arkangyal, kösd meg, emészd fel az összes energiaörvényt és a felelőtlen­ség sötét szellemeit. Szabadítsd meg Magyarország fiait és lányait attól a meggyőződésüktől, hogy nem szükséges felelősséget vállalniuk a helyzetükért, hogy az egyén kép­telen változást eredményezni, ezért az államot, vagy más külső erőt hibáztathatnak a szenvedésükért. Segíts elfogadniuk, hogy felelősek a külső körülményekért, mivel figyelmen kívül hagyják Isten erejét önmagukban. Segíts elfogadniuk, hogy nekik kell meg­tenni az első lépést, és Istennek adni a hatalmat, hogy vegye át az irányítást a nemze­tük felett. Segíts nekik elfogadni azt az igazságot, hogy Isten számára minden ember fontos, és ha hagyják, hogy a Krisztusi elme dolgozzon rajtuk keresztül, akkor válto­zást érnek el Magyarország jövőjével kapcsolatban.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

8. Mihály Arkangyal, kösd meg, emészd fel az összes energiaörvényt és a közömbös­ség sötét szellemeit. Szabadítsd meg Magyarország fiait és lányait attól a meggyőződésüktől, hogy semmi sem számít igazán, hogy Isten nem létezik, nincs magasabb igazság, sem erkölcsi alapelvek. Segíts elfogadniuk, hogy felelősek Magyarországért, és hogy az ország a saját döntéseik következtében emelkedik, vagy süllyed le. Ezért a Krisztusi elmén keresztül kell megta­lálniuk az igazságot és a helyes erkölcsöt.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

9. Mihály Arkangyal, kösd meg, emészd fel az összes energiaörvényt és a függősé­gek sötét szellemeit. Szabadítsd meg Magyarország fiait és lányait az összes függőségtől, különösen az alkohol, a cigaretta, a kábítószerek, a szexuális kilengések és a tisztát­lan ételek erőitől. Segíts nekik elfogadni, hogy az életet érdemes megélni, ezért fon­tos, hogy megvédjék a testüket és elméjüket a pusztulástól. Segíts átérezniük, hogy milyen fontos, hogy tiszták maradjanak, hisz csak így szolgálhatnak nyitott kapuként a Krisztusi elme számára.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

2. rész

AZ ÉLETET VÁLASZTOM!(4X)

Szeretett Mihály Arkangyal, ments meg minket, vagy elpusztulunk! (3X)

Mihály Arkangyal, mentsd meg a magyarokat a halál tudatszintjétől, amely miatt ha­landó emberi lényként azonosítják magukat, akik elkülönülnek Istentől.

Szeretett Mihály Arkangyal, te vagy a Hitünk Védelmezője. Ha az emberek többet tud­nak, jobban cselekednek, ezért az Istentől kapott szabad akaratom hatalmával kije­lentem, hogy kész vagyok többet tudni. El akarok szakadni az anti-krisztusi hazugsá­goktól, amelyek beborítják a lelkemet, és fogva tartanak a hazugságok pókhálójában, ahonnan úgy tűnik, nincs kiút. Mihály Arkangyal, hajlandó vagyok a halál tudatszintje fölé emelkedni, és szabaddá válni, hogy meglássam a Krisztusi igazságot és Isten tündöklő fényét. Hajlandó vagyok látni Istenemet, és már nem emberként élni, hanem olyan spirituális lényként, amilyen valójában vagyok.

Mihály Arkangyal, hajlandó vagyok megváltoztatni az életemet. Kész vagyok megválni a halandóságom érzetétől, ami ennek a világnak a korlátain és a testi elme dualitásán alapszik. Készen állok arra, hogy a szemem eggyé váljon, és azon keresztül túllássak a kígyói tudatszint finom hazugságain, és feltöltődjek a Krisztus Fényével. Készen állok, hogy magam mögött hagyjam az e világ dolgaihoz kapcsolódó érzelmi kötődéseimet és azokat a korlátokat, amelyek oly valósnak tűnnek. Hajlandó vagyok elveszíteni ezt az élet érzékelésemet, hogy el­nyerhessem a Krisztusi tudat halhatatlanságát, és elfogadhassam Isten fiaként/lányaként a valós spirituális önazonosságomat.

Ezért most a szabad akaratom teljes hatalmával és a bennem lévő Krisztusi Láng ere­jével kijelentem:

AZ ÉLETET VÁLASZTOM! (4X)

Az élet tudatosságát, a Krisztusi tudatot választom, és elfogadom, hogy a Krisztus fényében létezem mindörökké. Elfogadom, hogy e világ látszata mögött ott van Istenem valósága, ezért fogadom, hogy többé nem tekintem állandónak e világ megjelenéseit.Megerősítem, hogy Isten mindenben jelen van, így bennem is. Úgy döntök, hogy eggyé válok Istennel, ezért én vagyok Mihály Arkangyal Jelenléte eb­ben a világban.

Mihály Arkangyal, vedd át az uralmat Magyarország múltjának a maradványai fe­lett

Jézus Krisztus nevében és a saját Krisztusi énem által ezennel átadom Mihály Arkangyalnak a teljes jogot, hogy vegye át az irányítást Magyarország felett, zúzza szét, és eméssze fel az összes karmikus maradványt és minden lerontott ener­gia örvényt, ami lefelé tartó spirálban tartja fogva Magyarország fiait és lányait. Éppen ezért megparancsolom:

1. Mihály Arkangyal, zúzd szét, emészd fel a múlt totalitárius uralkodói által le­rontott energiák maradványait.  Emészd fel a szolgaság marad­ványait, és szabadítsd meg az embereket a visszamaradottság érzéstől, és attól, hogy képtelenek saját magukat irányítani. Szabadítsd meg a magyarokat a múlthoz való ragaszkodás haj­lamától, miszerint úgy érzik, hogy tegnap minden jobb volt, mint ma. Tedd őket sza­baddá, hogy a jövőt a Krisztus vízióján keresztül lássák.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

2. Mihály Arkangyal, zúzd szét, emészd fel az orosz bolsevik forradalom és a kommunizmus terjeszkedésének magyarországi maradványait. Emészd fel a terror és a kommunizmus ellen harcolók meggyilkolásának összes maradványát. Szabadítsd meg a magyarokat a félelemtől, hogy ki merjenek állni azért, ami helyes. Segíts túllépniük azon a hajlamukon, hogy hajbókoljanak egy kegyetlen vezető előtt, annak érdekében, hogy uralmuk alá tudják vonni az országukat és annak sorsát a bennük lévő Isten erejével.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

3. Mihály Arkangyal, zúzd szét, emészd fel Vlagyimir Iljics Leninnek és a terrorista uralmának a maradványait. Emészd fel Lenin hatalommal való visszaélésével lerontott energiáinak és az általa terjesztett anti-krisz­tusi hazugságoknak a maradványait. Emészd fel a Lenin körüli személyi kultusz min­den maradványát, és minden olyan próbálkozást, amely isteni szintre akarná emelni őt. Zúzd szét a Vörös tér és a Lenin Mauzóleum felett lévő ördögi örvényt. Szabadítsd meg a magyarokat a kommunizmus és a marxizmus hazugságaitól, és attól a meggyőződéstől, hogy az államnak kell gondoskodnia róluk.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

4. Mihály Arkangyal, zúzd szét, emészd fel Joszif Sztálin és a tömeggyilkossá­gainak maradványait, amelyeket a népe és Magyarország fiai és lányai ellen elkövetett. Emészd fel a sztálini rendszerrel, vagy a kommunizmussal szembenálló milliók ellen elkövetett gyilkosságok maradványait. Emészd fel a szibériai munkatá­boroknak és az ott átélt gyötrelmeknek a maradványait.  Zúzd össze azt a tudatot, amely szerint elfogadható azok meggyilkolása, akik ellenállnak az államnak. Szabadítsd meg a magyarokat az attól való félelmüktől, hogy feladják az életüket Krisztusért. Segíts nekik, hogy elérjék a Krisztusi szeretetet, és hogy a bennük lévő Isten ereje erőszak és vérontás nélkül döntsön meg minden totalitárius rendszert.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

5. Mihály Arkangyal, zúzd szét, emészd fel a II. világháború és a magyar életek elvesztésének maradványait. Emészd fel a múlt maradványait, miszerint a kommunista vezetők végetlen számú embert voltak hajlandók feláldozni a győ­zelemért és a kommunizmus védelme érdekében. Szabadítsd meg a magyarokat attól a meg­győződésüktől, miszerint az egyén nem számít, és segíts nekik elfogadni, hogy Isten szemében mindenki végtelenül értekés. Állítsd vissza az egyén, mint Isten fia, vagy lánya, iránti tiszteletet.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

6. Mihály Arkangyal, zúzd szét, emészd fel a kommunizmus és azon elképzelés maradvá­nyait, amely szerint az állam meg tudja tervezni az élet minden momentumát. Emészd fel azt a meggyőződést, hogy az embereknek nincs szükségük Istenre, és hogy képesek az ő ereje nélkül felépíteni egy társadalmat. Tedd szabaddá a magyarokat, hogy lássák mindig önpusztítóvá válnak, ha megtagadják Isten erejének felhasználását önmagukban. Szabadítsd meg őket minden illúziótól, hogy észrevegyék, a nemzetközösség csak akkor valósulhat meg, ha Magyarország nem az emberek, hanem a Krisztus irányítása alatt áll.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

7. Mihály Arkangyal, zúzd szét, emészd fel a gazdasági egyenlőtlenség maradvá­nyait és az uralkodó elit azon hajlamát, hogy a magyarokat ki­használja. Emészd fel a gazdasági erőkkel való visszaélést, amely az embereket leigázva egy kis elit számára biztosít korlátlan hatalmat, gazdagságot és kiváltságokat. Szabadítsd meg őket a kommunizmus illúzióitól, hogy lássák, a kommunizmus a gazdasági leigázás egy másik fajtája a feudális hűbé­ri rendszerhez hasonlóan. Szabadítsd meg a magyarokat attól az illúziótól, amely szerint ők nem érdemesek Isten gazdagságára, ezért nem követelhetnek maguknak gazdasági szabad­ságot. Segíts elfogadniuk, hogy a Krisztusi tudat a bőséges élet kulcsa.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

8. Mihály Arkangyal, zúzd szét, emészd fel azon elképzelés maradványait, amely szerint a világbéke megvalósítható kommunizmus és katonai hatalom által. Emészd fel a kommunista katonai vezetők erővel való visszaéléseinek a maradványait. Szabadítsd meg a magyarokat annak illúziójától, hogy a béke megteremthető erőszak által. Segíts nekik elfogadni azt az igazságot, hogy egy nemzetnek nem éri meg meghódítani a vilá­got, ha közben elveszíti a saját lelkét. Segíts meglátniuk, hogy nem kell más országokat leigázniuk, saját magukon belül kell felülemelkedniük a háborúskodáson ahhoz, hogy a ben­nük élő Krisztus elhozhassa a valódi békét.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön

9. Mihály Arkangyal, zúzd szét, emészd fel a múlt azon maradványait, amelyek miatt a magyarok tudatlannak és kisebbrendűnek érzik magukat, és amely miatt azt hiszik, hogy olyan erős vezetőkre van szükségük, akik megmondják nekik, hogy mit tegyenek. Emészd fel a tétlen­ség maradványait, hogy nem hajlandók vállalni a felelősséget saját magukért és a nemzetük sorsáért, és hogy megtagadják saját maguk irányítását. Tedd szabaddá a magyarokat, hogy lássák, hogy az az erős vezető, akire szükségük van, a bennük élő Krisztus. Ezért Isten Ma­gyarország valós uralkodója.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

3. rész

Magyarországot Istennek követelem

A szívemben lévő Krisztusi Láng felhatalmazásával Magyarországot Is­tennek és a Felemelkedettek Seregének követelem. Nem hagyom, hogy az anti-krisztusi erők elpusztítsák Magyarországot azon igyekezetükben, hogy bebizonyítsák, hogy Isten téve­dett, amikor szabad akaratot adott nekünk. Nem engedem, hogy büszkeségükben és az Isten iránt érzett bosszúvágyuk miatt elpusztítsák a lelkeket. A szabad akaratommal ezért a Krisztusi igazságot választom az anti-krisztusi hazugságok helyett.

Szeretett Mihály Arkangyal, küldd el a Kéklángú angyalok milliárdjait, hogy szabadítsák meg a magyarokat az anti-krisztusi hazugságoktól, a halál tudatszintjétől és az elkülö­nülés fátylától. Szeretett Jézus, küldd el az ítélet angyalait minden magyarhoz, és segíts nekik, hogy a testi elme dualizmusa mögé tudjanak látni, hogy szabadon választhas­sák meg, hogy kit szolgálnak. Szeretett Mária Anya, küldd el a feltétel nélküli szeretet angyalait, hogy szabadítsák meg a magyarokat a félelemtől.     Kijelentem, hogy minden magyar képes szabadon dönteni az élet és a halál tudata között.  A bennem lévő Krisztusi Láng felhatalmazásával Magyarország mind a négy sarkához szólok:

VÁLASSZÁTOK AZ ÉLETET! (4X)

Mihály Arkangyal, kösd meg a halált választó lelkeket, és távolítsd el őket a Földről, hogy ne tudják Magyarországot az önmaguk által létreho­zott pokolba húzni. Mihály Arkangyal, védd meg az életet választókat, hogy megvalósíthassák a Krisztusi tudatot, és nyitott kapuként szolgálva elhozzák Isten országát Magyarország számára.

Mihály Arkangyalhoz szólok, és a fény erejét hívom be a Vörös tér feletti tározójából.  Megparancsolom, hogy ez a megállíthatatlan erejű fény emésszen fel minden Magyarországot és a magyarokat leigázó totalitárius erőt. Az országomat Istennek követelem, Jézus Krisztust pedig Magyarország spirituális királyaként fogadom el.  Elfogadom, hogy az országom a Krisztusi elképzelés része most és mindörökké. Ámen.

Mihály Arkangyal, vedd át az uralmat a korrupció felett Magyarországon

Jézus Krisztus nevében és a Krisztusi énem által felhatalmazom Mihály Arkan­gyalt, hogy vegye át az uralmat Magyarország felett, hogy zúzzon össze, emésszen fel az anti-krisztusi erők által teremtett minden korrupciót. Ezek az erők az országom feletti uralomra törnek, és a totalitárius irányításuk se­gítségével börtönben tartják Magyarország fiait és lányait. Éppen ezért megparancsolom:

1. Mihály Arkangyal, fedj fel, zúzz össze, és eméssz fel Magyarországon minden korrupciót és hatalommal való visszaélést a legmaga­sabb kormányzati hivatalokban és a helyi önkormányzatok területén. Fedd fel azokat a törekvéseket, amelyeknek az a célja, hogy a kommunizmust egy másfajta diktatúrával helyettesítsék, és így Magyarországot egy totalitárius állammá alakítsák át. Emészd fel azt a ködfátylat, amely eltakarja a korrupci­ót és a manipulációt. Ébreszd rá az embereket, hogy mi zajlik titokban, és segíts elfogadniuk, hogy csak Isten rendelkezik azzal az erővel, amely képes megoldani a problé­máikat. Ezért felhatalmazom Istent, hogy vegye át az uralmat a magyar társa­dalom minden aspektusa felett.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

2. Mihály Arkangyal, fedj fel, zárj körbe, és eméssz fel minden korrupciót és hatalommal való visszaélést a magyar gazdaság minden területén. Vedd át az irányítást azon törekvések felett, amelyek­ úgy akarják manipulálni a gazdaságot, hogy a pénz az emberektől egy szűk elit kezébe kerüljön. Vedd át a hatalmat azon próbálkozások felett, amelyek a gazda­sági erőforrásokat állami kézbe akarják visszaforgatni. Emészd fel azt a köd­fátylat, amely eltakarja ezt a korrupciót és manipulációt. Ébreszd rá az embereket arra, hogy mi zajlik titokban, és segíts elfogadniuk, hogy csak Isten rendelkezik azzal az erő­vel, amely képes megoldani a problémáikat. Ezért felhatalmazom Istent, hogy vegye át az uralmat a magyar társadalom minden aspektusa felett.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

3. Mihály Arkangyal, fedj fel, zárj körbe, és eméssz fel minden korrupciót és hatalommal való visszaélést Magyarország haderejé­vel kapcsolatban. Vedd át a hatalmat a nukleáris fegyverek rossz kézbe való kerülésének a veszélye felett.  Emészd fel azt a köd­fátylat, amely eltakarja ezt a korrupciót és manipulációt. Ébreszd rá az embereket arra, hogy mi zajlik titokban, és segíts elfogadniuk, hogy csak Isten rendelkezik azzal az erő­vel, amely képes megoldani a problémáikat. Ezért felhatalmazom Istent, hogy vegye át az uralmat a magyar társadalom minden aspektusa felett.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

4. Mihály Arkangyal, fedj fel, zúzz össze, és eméssz fel minden korrupciót és hatalommal való visszaélést a magyar és az orosz titkosszolgálat területén.  Vedd át az irányítást azok felett, akik a titoktartást kifogásként használják fel az emberi jogok megsértéséhez, és az országot a totalitárius uralmi rendszerhez akarják visszajuttatni. Emészd fel azt a köd­fátylat, amely eltakarja ezt a korrupciót és manipulációt. Ébreszd rá az embereket arra, hogy mi zajlik titokban, és segíts elfogadniuk, hogy csak Isten rendelkezik azzal az erő­vel, amely képes megoldani a problémáikat. Ezért felhatalmazom Istent, hogy vegye át az uralmat a magyar társadalom minden aspektusa felett.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

5. Mihály Arkangyal, fedj fel, zúzz össze, és eméssz fel minden korrupciót és hatalommal való visszaélést a magyar média és oktatás területén.  Vedd át az irányítást minden olyan próbálkozás felett, amely a szólásszabadság lerombolására és az információk ellenőrzésére irányul. Emészd fel azt a köd­fátylat, amely eltakarja ezt a korrupciót és manipulációt. Ébreszd rá az embereket arra, hogy mi zajlik titokban, és segíts elfogadniuk, hogy csak Isten rendelkezik azzal az erő­vel, amely képes megoldani a problémáikat. Ezért felhatalmazom Istent, hogy vegye át az uralmat a magyar társadalom minden aspektusa felett.

 

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

6. Mihály Arkangyal, fedj fel, zúzz össze, és eméssz fel minden korrupciót és hatalommal való visszaélést a magyar gazdaságban.  Vedd át az irányítást a szabad gazdasággal való visszaélés, a maffia rendszerek és a feketegazdaság felett. Emészd fel azt a köd­fátylat, amely eltakarja ezt a korrupciót és manipulációt. Ébreszd rá az embereket arra, hogy mi zajlik titokban, és segíts elfogadniuk, hogy csak Isten rendelkezik azzal az erő­vel, amely képes megoldani a problémáikat. Ezért felhatalmazom Istent, hogy vegye át az uralmat a magyar társadalom minden aspektusa felett.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

7. Mihály Arkangyal, fedj fel, zúzz össze, és eméssz fel minden korrupciót és hatalommal való visszaélést a magyar igazságszolgáltatás területén.  Vedd át az irányítást minden olyan erő felett, amely arra törekszik, hogy megvásárolja a rendőrséget, hogy megússza a bűncselekményeit. Vedd át az irányítást a kábítószer csempészek felett.  Emészd fel azt a köd­fátylat, amely eltakarja ezt a korrupciót és manipulációt. Ébreszd rá az embereket arra, hogy mi zajlik titokban, és segíts elfogadniuk, hogy csak Isten rendelkezik azzal az erő­vel, amely képes megoldani a problémáikat. Ezért felhatalmazom Istent, hogy vegye át az uralmat a magyar társadalom minden aspektusa felett.

 

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

8. Mihály Arkangyal, fedj fel, zúzz össze, és eméssz fel minden korrupciót és hatalommal való visszaélést a magyar tudományos élet területén.  Vedd át az irányítást minden olyan tudománnyal való visszaélés felett, amellyel Isten ellenes eszméket terjesztenek, és tagadják az emberi élet értékét. Emészd fel azt a köd­fátylat, amely eltakarja ezt a korrupciót és manipulációt. Ébreszd rá az embereket arra, hogy mi zajlik titokban, és segíts elfogadniuk, hogy csak Isten rendelkezik azzal az erő­vel, amely képes megoldani a problémáikat. Ezért felhatalmazom Istent, hogy vegye át az uralmat a magyar társadalom minden aspektusa felett.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

9. Mihály Arkangyal, fedj fel, zúzz össze, és eméssz fel minden korrupciót és hatalommal való visszaélést a magyar egyházi élet területén.  Vedd át az irányítást azon erők felett, amelyek arra törekednek, hogy egyetlen vallást tekintsenek hivatalosnak, lehetővé téve, hogy az kormányzati kontroll alatt álljon. Vedd át az irányítást a többi vallás üldözése, valamint a vallásszabadság ellen irányuló törekvések felett. Emészd fel azt a köd­fátylat, amely eltakarja ezt a korrupciót és manipulációt. Ébreszd rá az embereket arra, hogy mi zajlik titokban, és segíts elfogadniuk, hogy csak Isten rendelkezik azzal az erő­vel, amely képes megoldani a problémáikat. Ezért felhatalmazom Istent, hogy vegye át az uralmat a magyar társadalom minden aspektusa felett.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

4. rész

Ébreszd rá a magyarokat az élet védelmére

Mihály Arkangyal, jelenítsd meg a Lángoló Jelenlétedet Magyarországon, és küldd el a Kéklángú angyalok milliárdjait, hogy ébresszék rá az embereket az élet védelmének szükségességére, bárhol követnek is el azzal kapcsolatban visszaéléseket, vagy próbálják meg lerombolni azt. Szabadítsd meg a magyarokat a tétlenségtől, a közömbösségtől és a spirituális vakságtól, amely megaka­dályozza őket abban, hogy meglássák, hogy visszaéléseket követnek el ellenük az anyaméhtől egészen a sírig. Szabadítsd meg őket az érzelmi sebektől, az érzéket­lenségtől és önmaguk felemésztésétől, amely megakadályozza őket abban, hogy ki­mondják: “Eddig és ne tovább, nem hagyom többé, hogy meggyalázzák az életet Magyarországon!”

Mihály Arkangyal, ébreszd fel a magyarokat, hogy el tudjanak szakadni az uralkodó elittől, akik visszaélnek az élettel, az embereket pedig árucikkeknek, vagy sakkfiguráknak tekintik a véget nem érő hatalmi és kontroll játszmáikban. Segíts elszakadniuk, hogy különálló és kiválasztott emberekké válhassanak, akik Istent és az életet választják, és akik úgy döntenek, hogy megvédik az életet a bolygón kóborló sötét erőktől, akiket el is nyelhetnek.

Mihály Arkangyal, ébreszd rá a magyarokat a szabad akarat hatalmára, hogy tudják, hogy készen állsz, hogy eltávolíts minden sötétséget Magyarországról, de addig nem cselekedhetsz, amíg a magyarok el nem szakadnak a sötétség­től, amelynek eredményeként azt az elmét engedik magukba, amely Jézus Krisztusban is jelen volt. Ezért most a szabad akaratomat felhasználva Magyarország népéhez szólok:

ÉBREDJETEK FEL, ÉS VÉDJÉTEK AZ ÉLETET! (4X)

Ébredjetek fel, és védjétek az életet az anyaméhben az abortusztól, az erőszaktól és a ká­bítószerektől. Védjétek meg a gyermekeket a szexuális és érzelmi visszaélésektől, a gyer­mekprostitúciótól és a rabszolgamunkától. Védjétek meg a tizenéveseket a kábítószerekt­ől, a csordaszellemtől és a “Ha jól esik, csináld!” szellemiségtől. Védjétek meg a fel­nőtteket attól, hogy az uralkodó elit árucikként bánjon velük, és bábként kezelje őket. Védjétek meg az időseket attól, hogy elhanyagolják őket, és ezért haszontalannak érezzék magukat, helyette használjátok fel a bölcsességüket konstruktívan. Védjetek meg minden életet attól a visszaélésre alkalmas mentalitástól, amely szerint semmi sem elég, vagy nem elég jó.

Ébredjetek fel, és szerezzétek vissza a szabad akaratotok erejét, hogy azt Mihály Arkangyal és a Felemelkedettek Seregének kezébe adhassátok, akik eltávolítják a sötétséget, és elhoz­zák Isten királyságát Magyarországra!  Magyarországot Istennek követelem, Jézus Krisztust pedig elfoga­dom Magyarország spirituális királyaként most és mindörökké. Ámen.

Mihály Arkangyal, vedd át az uralmat az uralkodó elit felett Magyarországon

Jézus Krisztus nevében és a saját Krisztusi énem által felhatalmazom Mihály Arkan­gyalt, hogy átvegye a hatalmat Magyarország uralkodó rétege felett, hogy zúzza össze, és eméssze fel az anti-krisztusi erőket, akik uralni akarják Magyarországot, annak fiait és lányait pedig a saját szolgáikká tennék. Ezért megparancsolom:

1. Mihály Arkangyal, kösd meg az uralkodó elitet, akik úgy vélik, Istennél jobban tudják, hogy mit kell tenni. Fedd fel, és emészd fel az elitet, akik abban a kommu­nista hazugságban nőttek fel, hogy az embereknek nincs szükségük Istenre, ezért azt hiszik, hogy joguk van önmagukat isteneknek kikiáltani a Földön, miközben ellentmon­dást nem tűrő, végső hatalmi pozíció után vágyakoznak. Szabadítsd meg a magyarokat ettől az uralkodó elittől, és segíts nekik abban, hogy felelősségük tudatában behívják Isten erejét, hogy megvédje Magyarországot ettől a totalitárius erőtől.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

2. Mihály Arkangyal, kösd meg az uralkodó elitet, akik megpróbálják fenntartani, vagy megerősíteni az egyenlőtlenséget Magyarországon, engedélyezve azt, hogy egy szűk elit nagyon meggazdagodjon, miközben a többség munka nélkül, szegény körülmények között él. Fedj fel, és eméssz fel minden olyan pró­bálkozást, amely Magyarországot egy új forradalom által egy még diktatórikusabb re­zsim felé tereli. Szabadítsd meg az embereket attól a meggyőződésüktől, amely szerint az állam és az uralkodó elit elfoglalhatja Isten helyét. Segíts ráébreszteni őket arra a valóságra, hogy a bennük lévő Isten erejével nekik kell átvenniük az irányítást az ország felett.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

3. Mihály Arkangyal, kösd meg az uralkodó elitet, akik arra használják a kormányt, hogy kiszolgáltatottá tegyék a magyarokat az igazságtalan törvények által, amelyek kiváltságokat biztosítanak az elit számára. Különösen kérem, hogy kösd meg azokat, akik arra törekednek, hogy meggátolják a való­di demokrácia kialakulását Magyarországon. Szabadítsd meg az embereket az elitista kor­mányzástól, és segíts nekik abban, hogy kiálljanak az igazságtalan és manipulatív törvények ellen, annak érdekében, hogy Isten rajtuk keresztül munkálkodva elhozhassa Isten kormányzását Magyarorszá­gra.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

4. Mihály Arkangyal, kösd meg az uralkodó elitet, akik arra használják a pénzügyi rendszert, hogy kiszolgáltatottá tegyék a magyarokat, és hogy az összes va­gyont egy szűk elit kezébe összpontosítsák. Különösen kérem, hogy kösd meg azokat, akik el akar­ják pusztítani a szabadpiacon alapuló gazdaságot Magyarországon, és megpróbálják újjáteremteni az állami ellenő­rzést a gazdaság felett, meggátolva ezzel a kisvállalkozások megjelenését. Szabadítsd meg az embereket az elitista kormányzattól, segíts nekik kiállni az igazságtalan és manipulatív törvények ellen, annak érdekében, hogy Isten rajtuk keresztül mun­kálkodva elhozhassa a bőséges életet Magyarországon.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

5. Mihály Arkangyal, kösd meg a nemzetközi uralkodó elitet, akik arra használják a bankrendszert, hogy átvegyék az uralmat a magyar gazdaság felett. Különösen kérem, hogy kösd meg azokat, akik úgy próbálják meg átvenni az irányítást Magyarország felett, hogy az embereket félrevezetve, egy új háborúba, egy esetleges harmadik világháborúba próbálják belesodorni őket. Szabadítsd meg az embereket a háború gépezetétől, hogy túl tudjanak lépni a véres múltjukon, és valódi békét hozzanak Magyarországra.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

6. Mihály Arkangyal, kösd meg az uralkodó elitet, akik a médiát és az oktatási rend­szert arra használják, hogy kiszolgáltatottá tegyék az embereket a hamis információk és a kultúrájuk becsmérlése által. Különösen kérem, hogy kösd meg azokat, akik meg akarják akadályozni az embereket abban, hogy tudjanak róla, hogy az uralkodó elit hogyan használta fel a kommunizmust arra, hogy kiszolgáltatottá tegye őket. Szabadíts meg minden magyart, az összes félretájékoztatási kísér­lettől és a kultúra lealacsonyításától, amely üres szórakoztatáson keresztül állati szintre alacsonyítja le az embereket, ahol nincs szépség, sem erkölcs vagy más értékek. Se­gíts nekik átlátni az álhíreken és a hamis információkon, hagyd, hogy Isten fedje fel az összes hazugságot a magyar társadalomban és a kultúrában.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

7. Mihály Arkangyal, kösd meg az uralkodó elitet, akik a hatalmi pozícióikat arra hasz­nálják fel, hogy gátat vessenek az emberek spirituális fejlődésének, a hatalom, a pénz és az erő utáni szűnni nem akaró vágyuk, illetve az anyagiasság, a kábítószerek, a szex, a pornográfia és az egyéb függőségeik által. Szabadítsd meg a magyarokat attól a hazugság­tól, miszerint az anyagi jólét és az élvezetek automatikusan boldoggá tesznek. Segíts az embereknek az anyagiasság fölé emelkedni, hogy Isten rajtuk keresztül munkál­kodva Magyarországot a lelkek felemelkedésének egy jobb helyszínévé változtathassa.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

8. Mihály Arkangyal, kösd meg az uralkodó elitet, akik a pozícióikat arra használják, hogy a magyarokat megakadályozzák a spirituális küldetésük teljesítésé­ben, azzal, hogy egyáltalán nem tartják tiszteletben az emberi jogokat és az egyén szabadságát. Különösen kérem, hogy kösd meg azokat, akik arra törekednek, hogy kiszolgáltatottá tegyék az embereket jogtalan börtönbüntetés, adósság, szolga munka, prostitúció, a társadalom manipulációja, vagy politikai, vallási és kulturális agymosás segítségével. Szabadítsd meg az embereket az Isten adta jogaik elvételének megkísérlésétől. Segítsd őket, hogy kiálljanak a szabadság elpusztítása ellen, és hogy Isten rajtuk keresztül munkálkodva biztosíthassa számukra a biztonságos, szabad és igazságos társadalmat, ahol mindenki egyforma lehetőségekkel rendelkezik.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

9. Mihály Arkangyal, kösd meg az uralkodó elitet, akik a pozícióikat arra használják, hogy az élet szentségét nem tisztelve kiszolgáltatottá tegyék a magyarokat. Különö­sen kérem, hogy kösd meg azokat, akik megakadályozzák a lelkeket a Teremtői tervük telje­sítésében, a népesség korlátozása, az abortusz, a munkanélküliség, a szegénység, az alacsony nyugdíjak, a rossz egészségügyi ellátás és a gyenge szociális szolgáltatások ál­tal. Szabadítsd meg az embereket a reménytelenség és a kétségbeesés érzetétől, és attól, hogy erőtlenek ahhoz, hogy befolyásolni tudják a saját jövőjüket. Segítsd őket, hogy kiálljanak az élet elpusztítása ellen, és hogy Isten rajtuk keresztül mun­kálkodva megfelelő létszámú magyart tarthasson megtestesülésben.

 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

 

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

5. rész

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kéklángú angyalainak a milliárdjai megszabadítják a magyarokat a sötét szellemektől és a sötét energiáktól.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kéklángú angyalainak a milliárdjai megszabadítják a magyarokat az anti-krisztusi hazugságoktól.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kéklángú angyalainak a milliárdjai megszabadítják a magyarokat az anti-krisztusi erők által uralt spirituális rabszolgaságtól.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kéklángú angyalainak a milliárdjai megszabadítják a magyarokat az uralkodó elit által uralt anyagi rabszolgaságtól.

Úgy döntök, hogy eggyé válok Istennel, ezért én vagyok Mihály Arkangyal Jelenléte, aki megköti az uralkodói elitet Magyarországon.


Üdvözlégy Mária

 

Mária Anya, elengedjük
minden békétlen gondolatunkat,
érzelmeinket.
Megválunk a régi mintáktól,
mely a halandóságunkról szól.

Élet Folyója, örök áramlás,
élni fogunk, fejlődni akarunk.
Mindenen túllépünk,
hogy többé váljunk,
az élet örömét csodáljuk. (9X)

Elfogadom, hogy Mária Anya eláraszt engem és minden magyart az Isteni Anya vé­gtelen szeretetével és békéjével. Elfogadom, hogy méltó vagyok arra, hogy elfo­gadjam a szeretetét, és hogy befogadjam azt a lényembe. Hagyom, hogy ez a tökéletes szeretet kiűzzön belőlem minden félelmet és más nem tökéletes érzelmet. Elfogadom, hogy a lelkem végre szabad, és így szeretettel ad választ minden helyzetre. Elfogadom, hogy én vagyok a Nap, és égi szeretetet sugárzok mindenkire, akivel találkozom. Elfogadom, hogy Isten szeretete átáramolva rajtam felemészt min­dent, ami tőle eltér, és felemészti az anti-szeretet erőit Magyarországon

Magyarország az Úré és a teljességéé. (3X) Ámen.

Az Atya, a Fiú, a Szent Szellem és a Csodálatos Anya nevében. Ámen.  

Lezárás:

Elfogadom, hogy Mihály Arkangyal és a Kéklángú angyalai áthatolhatatlan kéklángú energiapajzsot vonnak körém, a családom köré és minden magyar ember köré.  Megerősítem, hogy el vagyunk zárva az ennek a világnak az erői által ránk zúdított minden toxikus energiától.  Megerősítem, hogy el vagyunk zárva az ennek a világnak az erői által ránk zúdított utálattól, ellencsapásoktól és megtorlástól, amely erők felháborodnak azon, ha ezt az invokációt mondjuk.  Elfogadom, hogy Mihály Arkangyal megköti az ellenséget bennem, az emberi egómban, hogy amikor a világ hercege eljön, semmit se találjon bennem.  Lemondok minden anti-énemről, és elfogadom, hogy az Ibolya láng és Mária Anya feltétel nélküli szeretete felemészti azokat.  Elfogadom, hogy az anti-énjeimet a Krisztusi énem helyettesíti most és mindörökké. 

A bennem lévő Krisztusi Láng erejével megerősítem, hogy Isten országa megnyilvánul Magyarországon.  Ez a megnyilvánulás Isten végtelen hatalma által valósul meg, amely az ÉN VAGYOK Jelenlétemen és Mihály Arkangyal VAGYOK, AKI VAGYOK Jelenlétén keresztül valósul meg.  

 

 

 

Az oldal tetejéreUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2020-03-31 20:26:44

Újdonságok:

A jelenlegi nemzetközi közegészségügyi helyzetre való tekintettel Kim Michaels  az Astrea Elohimhoz szóló egyik invokációját átalakította úgy, hogy azt most felhasználhatjuk a koronavírus elleni spirituális védelemre.   WINV38 Invokáció Astreához a koronavírus felemésztése érdekében Aki teheti, kapcsolódjon be egy kezdeményezésbe, amely Észtországból indult ki a mai napon, és úgy szól, hogy mondjuk közösen a fenti invokációt reggel, vagy este 8 órakor, vagy mindkét időben.  Isten áldjon mindenkit és a Földet!

2020-03-16 15:34:58

Gautama Buddha 2020-as újévi üzenete lefordításra került.

2020-03-10 21:07:59

Az 1.04 Hívás a Nagy Isteni Vezetőhöz novéna lefordításra került, amely a Teremtői tervünk megismerésében nyújt segítséget.

2020-01-24 18:01:53

A WINV20 Invokáció Magyarországnak a kommunizmus örökségétől való megszabadulásáért című nagyon erőteljes invokáció lefordításra került.  Egy kis közösség  fel is vállalta, hogy egymástól távoli helyeken hetente egyszer szerda este 9:30-tól elmondja ezt.  Aki úgy érzi, hogy szeretne ebben részt venni, akkor lehet csatlakozni.  Az időpont csak tájékoztató jellegű, az invokáció bármikor elmondható, a hatása inkább a létszámon múlik.

2019-02-08 15:28:33

Az INV Astrea tégy szabaddá  lefordításra került.  Ez az erőteljes invokáció nagy segítséget nyújt a függőségeket okozó erőktől való megszabaduláshoz.

2019-01-25 16:12:42