WINV38 Invokáció Astreához a koronavírus felemésztése érdekében

Astrea útmutatása az invokációval kapcsolatban: Miután a feladatot végrehajtottátok, szeretteim, egy új kiáradást biztosítok számotokra.  Én, Astrea, egy olyan új invokációval nyújtok támogatást, amely hozzásegít benneteket ahhoz, hogy megtisztítsatok egy nemzetet, vagy önmagatokat.  Természetesen itt, Koreában, ezt felhasználjátok a saját országotok megtisztítására.  A közvetítőt pedig arra kérem, hogy alakítsa át ezt az invokációt univerzálissá, hogy bármelyik nemzet felhasználhassa azt.  Egyben megfogadom, hogy amennyiben kettő, vagy három ember együttesen mondja ezt el a nemzetéért, akkor egy általam meghatározott mértékben megsokszorozom azt a fényt, amelyet behívnak, az elhivatottságuk és a nemzet szükséglete alapján.  Ez fontos lehetőséget ad azoknak, akik hajlandók arra, hogy erőfeszítéseket tegyenek a nemzetük megtisztítása érdekében.

A VAGYOK, AKI VAGYOK nevében és a minden életben jelenlévő egyetemes krisztusi elme nevében, Astrea Elohimot hívjuk, hogy vegye át az uralmat a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus változat és a COVID-19 betegség felett.  Vesse be a körét és a kardját, annak érdekében, hogy azok emésszenek fel minden tisztátlan energiát, kössenek meg minden bukott lényt, démont és entitást, és szabadítsák meg az embereket a COVID-19 terjedésétől. (Saját kérés helye)

1. rész

1. Szeretett Astrea, a Jelenlétedet hívjuk, hogy helyezkedjen el a magasban egy emberi formához hasonló megjelenésben, és sugározzon nagyon erős fehér fényt.

            Szeretett Astrea, a szíved oly szép,
            a köröd és kardod fehér és kék,
            az értelmetlen drámáktól óvj meg minden életet,
            így bolygónk a Tisztaság szárnyán felemelkedhet.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

2. Szeretett Astrea, a fénylő fehér és zafírkék lángokkal borított körödet szólítjuk.

            Szeretett Astrea, Isten Tisztaságában
            az életenergiáinkat gyorsítsd fel,
            hogy a tisztátlanság fölé emelkedjünk,
            a Tisztaság Lángja lebegjen előttünk.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

3. Szeretett Astrea, a fehér és zafírkék lángokkal borított kardodat szólítjuk.

            Szeretett Astrea, a Tisztaság Sugarával
            szabadíts fel ma minden életet,
            hogy a Tisztaságig gyorsuljon minden,
            megválva, mi a szeretet Tisztaságánál kevesebb.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

4. Szeretett Astrea, arra szólítunk, hogy vond egybe a körödet és a kardodat, és nagyon gyors, sugárzó, körkörös mozgással úgy forgasd meg azt, hogy fehér és kék fényt sugározzon ki.

            Szeretett Astrea, gyorsíts fel mindenkit,
            a tisztátlan vízióktól az élet legyen szabad,
            a félelmen, kétségen túl tudjunk lépni,
            az emelkedésünknek ez ne szabjon utat.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

5. Szeretett Astrea, arra szólítunk, hogy a körödet és a kardodat irányítsd úgy, hogy azok függőlegesen a fizikai oktávba süllyedjenek le.

            Szeretett Astrea, látni akarjuk
            a hazugságokat, melyek fogva tartanak,
            hogy a tisztátlanság fölé emelkedjünk,
            megerősítsük a Mindenséggel való egységünk.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

6. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat arra szólítjuk, hogy a fizikai síkot elérve bomoljanak önmaguk másolatának millióira, és sugározzanak fényt minden irányba, hogy felemésszék a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség energiamátrixát.     

            Szeretett Astrea, gyorsítsd az életet
            a dualitás harcain, viszályain túlra,
            az Isten és ember közti megosztást emészd fel,
            Isten tökéletes tervének megvalósulását felgyorsítva.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

7. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat arra szólítjuk, hogy tisztítsák meg a kollektív tudatot, a fizikai, az érzelmi, a mentális és az önazonosság oktávot, és emésszék fel a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség energiamátrixát.

            Szeretett Astrea, szeretettel hívunk,
            zúzd szét az elkülönülés láthatatlan falát,
            emeld az elménket igaz egységbe,
            a szeretet Mestereivel a végtelenségbe’.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

8. Szeretett Astrea, ez a tett indítson el egy dominó hatást, fokozatosan törje át a tisztátlanság határait, és eméssze fel a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség mögötti energiamátrixot.

            Szeretett Astrea, segíts meglelnünk
            a titkot, hogy az elménkkel teremtünk,
            így amit tudatlanságunkban lebontunk,
            tudással azt újra alkothassuk.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

9. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössenek meg, és emésszenek fel minden olyan démont, entitást, amelyek a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség energiamátrixát alkotják.

            Szeretett Astrea, mind arra vágyunk,
            hogy a tisztaság lángját használjuk,
            a romlottságban fogant formákat felemeljük,
            a bolygót St. Germain uralmához vezessük.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

2. rész

1. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat, és emésszék fel azokat az emlékeket, lenyomatokat, amelyek következtében az emberek kötődést alakítottak ki azzal a tudatállapottal, amely a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség mögött jelen van.

            Szeretett Astrea, a szíved oly szép,
            a köröd és kardod fehér és kék,
            az értelmetlen drámáktól óvj meg minden életet,
            így bolygónk a Tisztaság szárnyán felemelkedhet.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

2. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat, és emésszék fel azokat az emlékeket, lenyomatokat, amelyek következtében az emberek nem képesek immunválaszt kialakítani a SARS-CoV-2 vírussal, minden koronavírussal és a COVID-19 betegséggel szemben.

            Szeretett Astrea, Isten Tisztaságában,
            az életenergiáinkat gyorsítsd fel,
            hogy a tisztátlanság fölé emelkedjünk,
            a Tisztaság Lángja lebegjen előttünk.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

3. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy a kollektív tudatban és az emberek egyéni pszichéjében emésszenek fel minden olyan emléket, lenyomatot, amelyek megakadályozzák az embereket abban, hogy immunválaszt alakítsanak ki a SARS-CoV-2 vírussal, minden koronavírussal és a COVID-19 betegséggel szemben.

            Szeretett Astrea, a Tisztaság Sugarával
            szabadíts fel ma minden életet,
            hogy a Tisztaságig gyorsuljon minden,
            megválva, mi a szeretet Tisztaságánál kevesebb.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

4. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat, és emésszék fel azokat az emlékeket, lenyomatokat, amelyek eredményeként az emberek kötődést alakítottak ki azzal a gondolati mátrixszal, amely a SARS –CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség mögött jelen van.

            Szeretett Astrea, gyorsíts fel mindenkit,
            a tisztátlan vízióktól az élet legyen szabad,
            a félelmen, kétségen túl tudjunk lépni,
            az emelkedésünknek ez ne szabjon utat.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

5. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat, és emésszenek fel minden olyan emléket, lenyomatot, amelyek miatt az emberek nem hajlandók megtenni mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy megállítsák a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség terjedését.

            Szeretett Astrea, látni akarjuk
            a hazugságokat, melyek fogva tartanak,
            hogy a tisztátlanság fölé emelkedjünk,
            megerősítsük a Mindennel való egységünk.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

6. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat, és emésszék fel azokat az emlékeket, lenyomatokat, amelyek miatt az emberek olyan előítéletekkel rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség terjedéséhez.

            Szeretett Astrea, gyorsítsd az életet
            a dualitás harcain, viszályain túlra,
            az Isten és ember közti megosztást felemésztve,
            Isten tökéletes tervének megvalósulását felgyorsítva.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

7. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat, és emésszék fel azokat az emlékeket, lenyomatokat, amelyek eredményeként az emberek azt vetítik ki, hogy a COVID-19 betegség terjedése más emberek hibájából következik be, ahelyett, hogy felelősséget vállalnának a saját egyéni és nemzeti körülményeikért.

            Szeretett Astrea, szeretettel hívunk,
            zúzd szét az elkülönülés láthatatlan falát,
            emeld az elménket igaz egységbe,
            a szeretet Mestereivel a végtelenségbe’.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

8. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat, és emésszék fel azokat az emlékeket, lenyomatokat, amelyek megakadályozzák az embereket abban, hogy észleljék, hogy a COVID-19 betegség terjedéséhez hozzájárulnak az egyéni és a nemzeti tudatban jelenlévő bizonyos körülmények.

            Szeretett Astrea, segíts meglelnünk
            a titkot, hogy az elménkkel teremtünk,
            így amit tudatlanságunkban lebontunk,
            tudással azt újra alkothassuk.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

9. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat és emésszék fel azokat az emlékeket, lenyomatokat, amelyek megakadályoznak bennünket abban, hogy meglássuk, hogy a SARS-CoV-2 vírus és a COVID-19 betegség lehetőséget teremt arra, hogy megtanuljuk, hogy mennyire egymáshoz kapcsolódunk, és azt, hogy az együttműködés egy magasabb fokára kell lépnünk, mivel a betegség nem ismer olyan megosztásokat, amelyeket mi magunk között létrehoztunk.

            Szeretett Astrea, mind arra vágyunk,
            hogy a tisztaság lángját használjuk,
            a romlottságban fogant formákat felemeljük,
            a bolygót St. Germain uralmához vezessük.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

3. rész

1. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat és a bukott lényeket, akik a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség mögötti energiamátrixot létrehozták.

            Szeretett Astrea, a szíved oly szép,
            a köröd és kardod fehér és kék,
            az értelmetlen drámáktól óvj meg minden életet,
            így bolygónk a Tisztaság szárnyán felemelkedhet.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

2. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat és a bukott lényeket, akik fertőző betegségeket hoznak létre, annak érdekében, hogy korlátozzák az emberi populáció méretét.

            Szeretett Astrea, Isten Tisztaságában
            az életenergiáinkat gyorsítsd fel,
            hogy a tisztátlanság fölé emelkedjünk,
            a Tisztaság Lángja lebegjen előttünk.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

3. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat és a bukott lényeket, akik arra törekednek, hogy a COVID-19 betegséget felhasználják a pénzügyi rendszer és a gazdaság manipulációjára.

            Szeretett Astrea, a Tisztaság Sugarával
            szabadíts fel ma minden életet,
            hogy a Tisztaságig gyorsuljon minden,
            megválva, mi a szeretet Tisztaságánál kevesebb.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

4. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat és a bukott lényeket, akik arra törekednek, hogy a sajtót és minden kommunikációs formát felhasználva pánikot keltsenek, és manipulálják az embereket.

            Szeretett Astrea, gyorsíts fel mindenkit,
            a tisztátlan vízióktól az élet legyen szabad,
            a félelmen, kétségen túl tudjunk lépni,
            az emelkedésünknek ez ne szabjon utat.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

5. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat és a bukott lényeket, akik arra törekednek, hogy a COVID-19 betegséget felhasználják arra, hogy manipulálják, és megsértsék az emberi és demokratikus jogainkat.

            Szeretett Astrea, látni akarjuk
            a hazugságokat, melyek fogva tartanak,
            hogy a tisztátlanság fölé emelkedjünk,
            megerősítsük a Mindenséggel való egységünk.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

6. Szeretett Astera, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat és a bukott lényeket, akik arra használják fel a COVID-19 betegséget, hogy manipulálják az üzleti életet és az ipart.  Arra szólítunk, hogy fedj fel minden korrupciót.

            Szeretett Astrea, gyorsítsd az életet,
            a dualitás harcain, viszályain túlra,
            az Isten és ember közti megosztást felemésztve,
            Isten tökéletes tervének megvalósulását felgyorsítva.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

7. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, az entitásokat és a bukott lényeket, akik arra törekednek, hogy felhasználják a COVID-19 betegséget arra, hogy manipulálják a nemzetek egymás közötti kommunikációját.

            Szeretett Astrea, szeretettel hívunk,
            zúzd szét az elkülönülés láthatatlan falát.
            Emeld az elménket igaz egységbe,
            a szeretet Mestereivel a végtelenségbe’.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

8. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat és a bukott lényeket, akik a SARS-CoV-2 vírus, más koronavírusok és a COVID-19 betegség mögötti energiamátrixot létrehozták.

            Szeretett Astrea, segíts meglelnünk
            a titkot, hogy az elménkkel teremtünk,
            így amit tudatlanságunkban lebontunk,
            tudással azt újra alkothassuk.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

9. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat és a bukott lényeket, akik a SARS-CoV-2 vírus, más koronavírusok és a COVID-19 betegség mögötti energiamátrixot létrehozták.

            Szeretett Astrea, mind arra vágyunk,
            hogy a tisztaság lángját használjuk,
            a romlottságban fogant formákat felemeljük,
            a bolygót St. Germain uralmához vezessük.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

4. rész

1. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy törjék össze a SARS-CoV-2 vírus, más koronavírusok és a COVID-19 betegség mögötti energiamátrixot, hogy a vírus és a betegség terjedése megszűnjön MOST!

            Szeretett Astrea, a szíved oly szép,
            a köröd és kardod fehér és kék,
            az értelmetlen drámáktól óvj meg minden életet,
            így bolygónk a Tisztaság szárnyán felemelkedhet.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

2. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy tisztítsák meg az emberek fizikai, érzelmi, mentális és önazonosság testét, hogy hatékony immunvédelmet tudjanak kialakítani a SARS-CoV-2 vírussal, más koronavírusokkal és a COVID-19 betegséggel szemben.

            Szeretett Astrea, Isten Tisztaságában
            az életenergiáinkat gyorsítsd fel,
            hogy a tisztátlanság fölé emelkedjünk,
            a Tisztaság Lángja lebegjen előttünk.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

3. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy tisztítsák meg azoknak az embereknek a fizikai, érzelmi, gondolati és önazonosság testét, akik ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség következtében súlyos tüneteket alakítsanak ki.

            Szeretett Astrea, a Tisztaság Sugarával
            szabadíts fel ma minden életet,
            hogy a Tisztaságig gyorsuljon minden,
            megválva, mi a szeretet Tisztaságánál kevesebb.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

4. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat és a bukott lényeket, és zúzzák össze azt az energiamátrixot, amely megakadályozza, hogy fel tudjuk fedni a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség valódi okát.

            Szeretett Astrea, gyorsíts fel mindenkit,
            a tisztátlan vízióktól az élet legyen szabad,
            a félelmen, kétségen túl tudjunk lépni,
            az emelkedésünknek ez ne szabjon utat.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

5. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat és a bukott lényeket, zúzzák össze azt az energiamátrixot, amely megakadályozza egy hatékony energetikai gyógymód felfedezését a SARS-CoV-2 vírussal, minden koronavírussal és a COVID-19 betegséggel szemben.

            Szeretett Astrea, látni akarjuk
            a hazugságokat, melyek fogva tartanak,
            hogy a tisztátlanság fölé emelkedjünk,
            megerősítsük a Mindennel való egységünk.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

6. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, entitásokat és a bukott lényeket, zúzzák össze azt az energiamátrixot, amely megakadályozza, hogy felfedjük, hogy valójában mi egy vírus, és hogy egy speciális energiafrekvencia használatával hogyan tudnánk minden típusú vírust elpusztítani.

            Szeretett Astrea, gyorsítsd az életet,
            a dualitás harcain, viszályain túlra,
            az Isten és ember közti megosztást felemésztve,
            Isten tökéletes tervének megvalósulását felgyorsítva.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

7. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy kössék meg a démonokat, az entitásokat és a bukott lényeket, és zúzzák össze azt az energiamátrixot, amely megakadályozza az áttörést a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség terjedésének megakadályozásában.

            Szeretett Astrea, szeretettel hívunk,
            zúzd szét az elkülönülés láthatatlan falát.
            Emeld az elménket igaz egységbe,
            a szeretet Mestereivel a végtelenségbe’.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

8. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy zúzzák össze a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség mögötti energiamátrixot, hogy a vírus és a betegség terjedése megszűnjön MOST!

            Szeretett Astrea, segíts meglelnünk
            a titkot, hogy az elménkkel teremtünk,
            így amit tudatlanságunkban lebontunk,
            tudással azt újra alkothassuk.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

9. Szeretett Astrea, a körödet és a kardodat hívjuk, hogy zúzzák össze a SARS-CoV-2 vírus, minden koronavírus és a COVID-19 betegség mögötti energiamátrixot, hogy a vírus és a betegség terjedése megszűnjön MOST!

            Szeretett Astrea, mind arra vágyunk,
            hogy a tisztaság lángját használjuk,
            a romlottságban fogant formákat felemeljük,
            a bolygót St. Germain uralmához vezessük.

            Szeretett Astrea, veled egyek vagyunk,
            a köröd és kardod elektromos kéken ragyog.
            A Tisztaság Lángja mindent keresztülvág,
            felemeli a Földet oda, hol minden igazság.

Lezárás:

A VAGYOK, AKI VAGYOK nevében, és a minden életben jelenlévő egyetemes Krisztus nevében elfogadjuk, hogy Mihály Arkangyal, Astrea és St. Germain egy áthatolhatatlan pajzsot von körénk, és a nemzetünk minden tagja köré, amely elzár bennünket minden nem tökéletes energiától és sötét erőtől mind a négy oktávban.  Elfogadjuk, hogy az ibolya láng átalakít minden nem tökéletes energiát a lényünkben, így ennek a világnak a hercege nem talál semmit bennünk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oldal tetej?reUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2022-05-11 13:44:23

Újdonságok:

Az INV24 Mihály Arkangyal védjél meg invokáció lefordításra került.  Mivel igen jelentős spirituális védelmet képvisel, ezért minden spirituális érdeklődésű olvasónak nagy segítségére lehet.  Az invokációkat a mesterek ajánlása alapján 9 egymást követő napon érdemes elmondani a hatékonyság érdekében.

2021-09-14 10:28:35

A 2021-es évre vonatkozó Gautama Buddha, Mária Anya és St. Germain üzenet lefordításra került.

2021-04-08 13:20:31

A jelenlegi nemzetközi közegészségügyi helyzetre való tekintettel Kim Michaels  az Astrea Elohimhoz szóló egyik invokációját átalakította úgy, hogy azt most felhasználhatjuk a koronavírus elleni spirituális védelemre.   WINV38 Invokáció Astreához a koronavírus felemésztése érdekében Aki teheti, kapcsolódjon be egy kezdeményezésbe, amely Észtországból indult ki a mai napon, és úgy szól, hogy mondjuk közösen a fenti invokációt reggel, vagy este 8 órakor, vagy mindkét időben.  Isten áldjon mindenkit és a Földet!

2021-03-31 23:40:05

Gautama Buddha 2020-as újévi üzenete lefordításra került.

2020-03-10 21:07:59

Az 1.04 Hívás a Nagy Isteni Vezetőhöz novéna lefordításra került, amely a Teremtői tervünk megismerésében nyújt segítséget.

2020-01-24 18:01:53