Kiket próbál Jézus ezen a honlapon keresztül elérni?

A Felemelkedett JézusMester üzenete Kim Michaels-n keresztül:

Megjegyzés: A következő értekezés magyarázatul szolgál azzal kapcsolatban, hogy kiket kíván Jézus a tanításaival elérni ezen a webfelületen, valamint szót ejt az igaz tanításának lényegéről, a belső üzenetről, amely szinte teljesen elveszett az elmúlt 2000 év során.  Az értekezés arra is magyarázatot nyújt, hogy miért annyira kulcsfontosságú az emberek számára az, hogy újra felfedezzék Jézus valós üzenetét, és alkalmazzák ennek ismeretét napjainkban. 

Az egyetlen megoldás az emberiség problémáira

Szeretetteim, ahhoz hogy megmagyarázzam nektek azt, hogy miért kérlek benneteket arra, hogy válasszátok a krisztusi tudatszint elérésének útját, hadd foglaljam most össze mindazt, amit már áttekintettünk.

Láttunk, hogy nem Isten teremtette a Földön fellelhető jelenlegi szenvedést, a korlátokat és nyomorúságot, hanem az emberiség teremtette meg önmagának a jelenlegi állapotot.

Láttuk, hogy csak egyetlen lehetséges megoldás található a Földbolygón található problémákra, és ez a krisztusi tudatszint.

Beszéltem nektek az egyetemes krisztusi tudatszintről.  A földi problémákra azonban nem az egyetemes krisztusi tudatszint nyújt megoldás.  Ennek az az oka, hogy az egyetemes krisztusi tudatszint egyszerűen nem képes bejutni ebbe a világba.

Isten megteremtette a Szabad Akarat törvényét, és a menny egyetlen lénye sem sérti meg soha az emberek szabad akaratát.  Ezért a kozmikus krisztusi tudatszint önmagában nem képes cselekedetre ebben a világban.

Ezért a földi körülmények megváltoztatásának kulcsa nem az egyetemes, hanem az egyéni krisztusi tudatszint.  Amikor a Földön jártam, kifejezésre juttattam az egyéni krisztusi tudatszintemet ebben a világban.  Szó szerint én voltam a világ világossága.  Valós tény, hogy teljes mértékben eggyé váltam az egyetemes krisztusi tudatszinttel.  Ennek ellenére nem az egyetemes krisztusi tudatot juttattam kifejezésre, hanem az egyéni krisztusi tudatomat.

A lényeges pont itt az, hogy nem számíthattok arra, hogy a mennyből valamilyen spirituális erő majd hirtelen alászállva megoldja a földi problémáitokat.  Nem számíthattok arra, hogy Isten, vagy én magam hirtelen megjelenünk az égben, és eltöröljük az emberiség összes problémáját.  Ilyesmi nem történik majd meg.

Isten meg tudja oldani a összes földi problémát, de mindezt csak a gyermekein keresztül képes megtenni.  Isten csak akkor hozhat számotokra változást, ha úgy döntötök, hogy a változások eszközéivé váltok azáltal, hogy magatokra veszitek az egyéni krisztusságotokat.

Ha figyelembe veszitek a rövid földi küldetésem hatását a bolygótokra, akkor úgy gondolom, hogy elképzelhetitek annak a lehetséges hatását, amikor a Krisztusi lények ezrei lesznek jelen majd itt a Földön.

Nagyon magas szintű és gyönyörű víziót tartogatok a Földbolygó számára

A fizikai megtestesülésben lévő 10 000 krisztusi lény vízióját őrzöm.  Meg kívánom veletek osztani a vízióm egy darabkáját.

Nagyfokú, drámai változásokat látok az emberi tudatszintben.  Nagymértékű ébredés következik be, amelynek során milliók realizálják majd, és fogadják tudatosan is el az élet spirituális oldalát, a saját spirituális önazonosságukat és a spirituális potenciáljukat.

Azt vizionálom, hogy emberek milliói ébrednek rá annak lehetőségére, hogy magukra vegyék a krisztusi tudatszintet.  Látom őket, amint tudatos döntéseikkel úgy határoznak, hogy a spirituális út részeseivé válnak, amely elvezeti őket ahhoz a céljukhoz, hogy magukra vehessék a krisztusi tudatszintet.

Látom az Aranykor kialakulásának lehetőségét, békét és fejlődést, amely ezt a bolygót fényes csillaggá változtatja a jelenlegi sötét csillaghoz képest.

Azt is látom azonban, hogy ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, az embereknek követhető példára van szükségük.  Az én példám már régi.  Ráadásul az az intenzív kultusz, amely körém, mint Jézus Krisztus személye köré fonódott, nagyon megnehezíti az embereknek azt, hogy önmagukat velem azonosítsák, és rám példaképként tekintsenek.

Ezért van szükségem Rád!

Felhívás a 10 000 krisztusi tudatszintű emberhez 

Tudom, hogy belső szinten 10 000 ember készen áll  arra, hogy elérje a krisztusi tudatszint teljességét a jelenlegi élete folyamán.  Ezen emberek többsége önként jelentkezett erre a küldetésre a megtestesülése előtt, azonban közülük a legtöbben még nem ébredtek rá tudatosan a küldetésükre. 

Ha ehhez a 10 000 emberhez eljutnak ezek a tanításaim, és ők azt elfogadják, akkor azonban gyorsan a krisztusi tudatszint magas szintjére emelkedhetnek, fénylő példává válva emberek milliói számára.

A 10 000 lélek legnagyobb része már nagyon magas szintű Krisztusságot ért el belső szinten.  Nekik egyszerűen el kell jutniuk a belső eredményeik tudatos elfogadásához.  Éppen ezért sokan ezen emberek közül rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy nagyon gyors és drámai átváltozáson menjenek keresztül a jelenlegi tudatszintjükről magas fokú Krisztusi tudatszintre jutva .

Biztosíthatlak benneteket, hogy ha 10 000 ember megnyilvánítja a magas szintű krisztusi tudatszintjét, és tovább halad a teljes krisztusi tudatszint elérése irányába, akkor nagyon drámai változásokat láttok majd a Földbolygón.

Azt is tudom, hogy belső szinten emberek milliói állnak már készen arra, hogy tudatosan elfogadják a saját krisztusi potenciáljukat.  Ezek az emberek bizonyos fokú Krisztussággal már most is rendelkeznek.  Előttük is nyitva áll az út, hogy eljussanak a teljességhez, de csak akkor, ha őszinte erőfeszítéseket tesznek ennek elérése érdekében.  Ekkor ők is teljesítni tudják azt még a jelenlegi életük során.  Biztosíthatlak benneteket, hogy ha ezekhez a milliókhoz ezek a tanítások eljutnak, akkor hatalmas mértékben válnak részeseivé a Földbolygó pozitív változásainak.

Ha 10 000 ember készen áll a Krisztusságát elfogadni, és további milliók állnak készen a Krisztusságuk lehetőségének elfogadására, akkor a Földbolygó már soha sem lesz a régi.  Szó szerint annyi változást láttok majd néhány évtizeden belül, hogy a „sokkoló jövő” koncepciója teljesen új értelmet nyer majd. 

Egy ilyen mértékű ébredés eredményeként az emberiség többsége a materializmus, a reménytelenség és elkeseredés tudatszintjének jelenlegi szintje fölé emelkedik.

Az emberek ráébrednek az élet spirituális oldalára.

Reményhez jutnak azáltal, hogy látják majd a bekövetkező drámai változásokat.

Az életükhöz új értelmet, új célokat nyernek.

Ráébrednek arra, hogy az élet nem lett rájuk erőltetve, és az nem is a haragos Isten valamiféle büntetése.

Az élet egy csoda.

Az élet ajándék.

Az élet a fejlődés lehetősége.

Az élet lehetőség arra, hogy kifejezésre juttassátok az Isten adta egyéniségeteket.

Az élet színtiszta öröm.

A Földdel kapcsolatos vízióm

Szeretett szíveim, ha kísérletet tesztek arra, hogy lecsendesítsétek a külső tudatotokat, az érzelmeiteket, és a szívetekbe mélyedtek, akkor megmutatom nektek legalább egy részét annak a víziónak, amit ennek a bolygónak tartogatok.  Ha csupán csak egy pillantást vettek  erre a vízióra, akkor az oly mértékben felemel benneteket, hogy az életetek már nem lesz a régi.  Rá fogtok ébredni, hogy Istennek minden földi problémára van megoldása.  Rá fogtok ébredni, hogy Isten készen áll arra, hogy ezekkel a megoldásokkal előálljon, ha néhány ember olyan szintre emeli a tudatát, hogy nyitott kapuként képes szolgálni, amelyen keresztül a megoldások eljuthatnak az anyag világába.

Továbbá rá fogtok ébredni arra, hogy bennetek van annak lehetősége, hogy nyitott kapuvá váljatok, amelyen keresztül Isten megnyilváníthat egy, vagy több olyan problémára is megoldást, amellyel kapcsolatban az emberiség jelenleg azt gondolja, hogy megoldhatatlanok. 

Ne mondjátok nekem, hogy mindez nem hoz izgalomban benneteket.  Ismerlek benneteket, belső szinten ismerem a lelketeket, és azt is tudom, hogy mély belső vágyakozással várjátok azt, hogy pozitív változásokat lássatok a Földbolygón.

Szeretett szíveim, ha olvassátok mindezt, akkor egyikei vagytok az enyéimnek.  Egyikei vagytok a szolgálóknak.  Egyikei vagytok a spirituális testvéreimnek.  Belső szinten velem dolgoztok.  Én azonban sokkal többet tehetek értetek és az emberiségért rajtatok keresztül, ha tudatosan is ráébredtek az isteni eredetetekre, és arra, hogy képesek vagytok a Krisztusságotok megnyilvánítására.

Szinte nincs határa annak, amit ezért a bolygóért megtehetek, ha 10 000 krisztusi lény van jelen testben, és további milliók, akik őszintén törekednek arra, hogy krisztusi lényekké váljanak.

Valahol azonban a folyamatnak el kell kezdődnie.  Minden azzal az első emberrel veszi kezdetét, aki úgy dönt, hogy a tudatszintjét felemeli.  Ha az a vágyatok, hogy segítsetek a vízióm megvalósításában, akkor ott kell kezdenetek, ahol feltehetően kezdeni tudtok, vagyis önmagatok megváltozatásánál.  Tegyetek erőfeszítéseket, hogy a tudatotok mozgatórugóit tovább lendítsétek, hogy hallhassatok engem, amint a szívetek csendjében hozzátok szólok.  Megmutatom majd lépésről-lépésre a személyes Krisztusságotok útját. 

Ez nem egy üres ígéret. 

Ha nyitott tudattal és szívvel figyeltek rám, akkor hallani fogjátok a hangomat.  Tudni fogjátok, hogy valójában én, a fivéretek a fényben, Jézus Krisztus szólok hozzátok.  Ha felismertétek a hangomat e tanítások során, akkor felismeritek a hangomat a szívetekben is.

Merjétek meghallani a szavamat.

Merjetek létezni.     

   

 

 

Az oldal tetej?reUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2022-05-11 13:44:23

Újdonságok:

Az INV24 Mihály Arkangyal védjél meg invokáció lefordításra került.  Mivel igen jelentős spirituális védelmet képvisel, ezért minden spirituális érdeklődésű olvasónak nagy segítségére lehet.  Az invokációkat a mesterek ajánlása alapján 9 egymást követő napon érdemes elmondani a hatékonyság érdekében.

2021-09-14 10:28:35

A 2021-es évre vonatkozó Gautama Buddha, Mária Anya és St. Germain üzenet lefordításra került.

2021-04-08 13:20:31

A jelenlegi nemzetközi közegészségügyi helyzetre való tekintettel Kim Michaels  az Astrea Elohimhoz szóló egyik invokációját átalakította úgy, hogy azt most felhasználhatjuk a koronavírus elleni spirituális védelemre.   WINV38 Invokáció Astreához a koronavírus felemésztése érdekében Aki teheti, kapcsolódjon be egy kezdeményezésbe, amely Észtországból indult ki a mai napon, és úgy szól, hogy mondjuk közösen a fenti invokációt reggel, vagy este 8 órakor, vagy mindkét időben.  Isten áldjon mindenkit és a Földet!

2021-03-31 23:40:05

Gautama Buddha 2020-as újévi üzenete lefordításra került.

2020-03-10 21:07:59

Az 1.04 Hívás a Nagy Isteni Vezetőhöz novéna lefordításra került, amely a Teremtői tervünk megismerésében nyújt segítséget.

2020-01-24 18:01:53